Chris

Dordrecht is jouw stad, mijn stad, onze stad.

Dordtenaren zijn trots op hun stad, de stad waar zij wonen, werken en leven. En terecht, want wat hebben we een prachtige stad met een historisch centrum, een groen buitengebied en water in overvloed. Toch kan het beter, het moet beter. 

Dagelijks spreken wij Dordtenaren die geen huis kunnen vinden, de rekeningen niet kunnen betalen, geen werk kunnen vinden. Gewoon de basisdingen die voor zoveel mensen vanzelfsprekend zijn. Dit kan zo niet langer en het moet echt anders. 

Wat heeft GroenLinks bereikt?

In de afgelopen periode zat GroenLinks in de oppositie met vier zetels. Die basis hebben we gebruikt om veel initiatieven te nemen en steun bij andere partijen te zoeken (en vaak te vinden) voor onze ideeën. Dat heeft onder meer geleid tot:

  • meer aandacht en soms hogere ambities voor sociale woningbouw;
  • meer aandacht voor en gesprek over diversiteit in de samenleving;
  • uitbreiding van het armoedebeleid (o.a. stimuleren van tandartszorg voor kinderen en maatregelen tegen menstruatiearmoede);
  • aanscherping van klimaatbeleid;
  • meer aandacht voor duurzame bouw en bedrijven;
  • input en meer aandacht voor natuur en biodiversiteit;
  • openbare toiletten;
  • druk om cultuurbeleid te verbreden;
  • verbetering van ruimte voor participatie van burgers en organisaties (al moet daar nog veel aan verbeterd worden).

ONS PROGRAMMA PER HOOFDSTUK

Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer
Lid worden

LID WORDEN VAN GROENLINKS?

Kom in actie en sluit je aan bij onze beweging. Met jouw bijdrage zorg je voor nog meer impact!