Dordrecht is jouw stad, mijn stad, onze stad.

Dordtenaren zijn trots op hun stad, de stad waar zij wonen, werken en leven. En terecht, want wat hebben we een prachtige stad met een historisch centrum, een groen buitengebied en water in overvloed. Toch kan het beter, het moet beter. 

Dagelijks spreken wij Dordtenaren die geen huis kunnen vinden, de rekeningen niet kunnen betalen, geen werk kunnen vinden. Gewoon de basisdingen die voor zoveel mensen vanzelfsprekend zijn. Dit kan zo niet langer en het moet echt anders. 

Er liggen grote uitdagingen voor ons de komende jaren. Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen. Er staat een energietransitie voor de deur die vraagt om investering en lef.  Er leven nog steeds mensen in armoede. En diversiteit en inclusie zijn woorden die veel besproken worden maar waar we in de praktijk weinig van terug zien.

Ik ben trots op het programma dat voor je ligt. Het is menselijk, eerlijk en duurzaam. Een programma waaruit blijkt dat we keuzes moeten maken en wij niet bang zijn dat ook echt te doen. 
Dordrecht moet bewoonbaar worden voor al die mensen die geen betaalbare woning kunnen vinden, de focus verleggen van duur naar betaalbaar bouwen. We moeten Dordrecht leefbaar  houden door te investeren in duurzaamheid, energietransitie en groen. Een stad die ademt en letterlijk en figuurlijk ruimte biedt. Met groen om te spelen, te leven en te genieten. 

We vergroten de bestaanszekerheid van onze inwoners doormiddel van een ruimhartig armoedebeleid zodat bijvoorbeeld mensen in de bijstand  mogen bijverdienen en we mensen met schulden ondersteunen hieruit te komen. We vergroten de kansengelijkheid van kinderen en jongeren door te investeren in het onderwijs, en door te investeren in een diversiteitsbeleid zodat je achternaam niet langer je kansen bepaalt. 

We moeten van koers wijzigen nu het nog kan. 

De meest gestelde vraag die we zullen krijgen naar aanleiding van dit programma zal zijn: "oh ja? En hoe gaat GroenLinks dat dan betalen?". Het antwoord is verrassend simpel: Door prioriteiten te stellen en in dit programma lees je die van ons. 

Laten we samen opstaan voor een groene, gezonde toekomst voor al onze inwoners en de generaties die nog komen. Zodat iedere (toekomstige) Dordtenaar trots kan zijn op de stad en we een Dordrecht achterlaten waar we trots op kunnen blijven. 

Want Dordrecht is jouw stad, mijn stad, onze stad!

ONS PROGRAMMA PER HOOFDSTUK

Grote Kerk

Hoofdstuk 1: Dit is ons Dordrecht

Samen werken aan een duurzame en groene stad met ruimte en gelijke kansen en een woning voor iedereen.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 2: Bestaanszekerheid

Door bevorderen van een goed inkomen voor iedereen, schuldhulpverlening, bevorderen van participatie en vermindering van regels die dat belemmeren, bestrijden...

Lees meer
Zorg

Hoofdstuk 3: Zorg en gezondheid

GroenLinks wil meer inzetten op preventie, toegankelijke zorg en samenwerking tussen zorgverleners in plaats van marktwerking. De moet bijdragen aan meer...

Lees meer
Onderwijs

Hoofdstuk 4: Onderwijs

Door investeren in leraren en de kwaliteit van het onderwijs, zorgen we voor gelijke kansen, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en andere manieren om in...

Lees meer
Diversiteit

Hoofdstuk 5: Diversiteit en samenleving

Iedereen moet op een plezierig manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, religie, afkomst of seksuele voorkeur. De gemeente moet dat...

Lees meer
Klimaat

Hoofdstuk 6: Klimaat en Milieu

GroenLinks wil dat Dordrecht zich meer een sneller inzet voor energiebesparing, terugdringen van fossiele brandstoffen en een schone gezonde leefomgeving.

Lees meer
Dordrecht

Hoofdstuk 7: Economie en werk

Dordrecht moet veel sneller inzetten op een ‘circulaire economie’, omdat dat reparatie, hergebruik en recycling leidt tot nieuwe werkgelegenheid een betere...

Lees meer
Politie

Hoofdstuk 8: Leefomgeving en veiligheid

We werken aan een levendige, groene, klimaatbestendige leefomgeving in balans met de natuurlijke omgeving zodat leefkwaliteit en biodiversiteit meer kans...

Lees meer
Bouwen

Hoofdstuk 9: Bouwen en wonen

GroenLinks wil gemengde wijken waarin minstens 30% sociale huurwoningen en veel meer dan nu koopwoningen vanaf € 200.000 worden gebouwd, om iedereen een kans op...

Lees meer
Sport

Hoofdstuk 10: Cultuur, vrije tijd en sport

Door multifunctionele wijkcentra, atelierbeleid, en versterking van de bibliotheek, maken we kennismaking met en beoefening van kunst, cultuur, en deelname aan...

Lees meer
Stadhuis

Hoofdstuk 11: Burgerparticipatie en democratie

We willen participatie bij het maken van plannen en beleid versterken door meer ruimte voor vroegtijdig meedenken en -werken, burgerberaden over belangrijke...

Lees meer
euro

Hoofdstuk 12: Financieel beleid en transparantie

Om de plannen van GroenLinks mogelijk te maken willen we de (grote) reserves van de gemeente deels een andere bestemming geven.

Lees meer