Standpunten

Standpunten

Betaalbare zorg voor iedereen

Iedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht het inkomen. Dat kan als we de kosten eerlijker delen, regels terugdringen en teruggaan naar de menselijke maat. Het draait om aandacht niet om cijfers of seconden. Daarom wil GroenLinks dat mensen zelf meer invloed hebben op de zorg die zij of hun dierbare krijgen.  Zo houden wij grip  op ons leven nu en later.

Cultuur en recreatie

Groene kwaliteit

Wij staan voor een groene en gezonde gemeente: prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen en ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en is ontzettend belangrijk voor de gezondheid van mensen. Groen heeft juist nu een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken. In deze tijden van bezuinigingen en financiële krapte durven wij daarom te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'

Werk voor iedereen