Nieuws

Aangekondigde bloedonderzoek PFOA neemt zorgen omwonenden niet weg.

Naar aanleiding van een debat over Chemours, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, die de regering verzoekt om "de zorgen van alle omwonenden serieus te nemen door voor iedereen die dat wil, in samenwerking met lokale instanties, proactief een bloedonderzoek aan te bieden zodat geen enkele kans, hoe klein ook, onbenut wordt gelaten om verhoogde waarden (PFOA) te identificeren".

GroenLinks is van mening dat het onderzoek zo als het nu gepresenteerd wordt, voor de omwonenden geen serieuze betekenis heeft.

GroenLinks heeft dan ook vragen gesteld aan Wethouder R.van der Linden.
Ook landelijk zal door GroenLinks bij monde van Suzanne Kröger vragen gesteld worden in de Tweede Kamer.
Zoals het bloedonderzoek nu gepresenteerd wordt is het niet conform de wens van de Tweede Kamer.

Lees verder

Voor een kernramp is een slimme overheid goed voorbereid met een preventief beleid.

Naar aanleiding van het Artikel in het AD van 30 september jl. waarin in summiere bewoordingen wordt gemeld dat er in oktober aan minderjarigen in de Regio Jodiumpillen worden thuisgestuurd.
Bedoeld om bij een kernramp het risico op schildkierkanker te verminderen.

Is GroenLinks verbaasd dit bericht ergens achterin de krant te moeten vinden. Het is nog al niets om Jodiumpillen zomaar even thuis gestuurd te krijgen.
Niet iedereen leest de krant en voorlichting over de wijze van inname. En wat te doen bij een kernramp staat niet echt op ons netvlies. Evenzo niet de gevolgen van een kernramp.

GroenLinks heeft dan ook per omgaande art. 40 vragen hierover gesteld aan het College.

Lees verder

Plassen is een basisbehoefte, als je moet dan moet je.

In 2013 heeft onze fractie een motie ingediend om de mogelijkheid te onderzoeken op verschillende plaatsen in de stad openbare toiletten te plaatsen.
Reden hiervoor waren en zijn nog steeds overduidelijk. Dordrecht wil een gastvrije stad zijn.
Steeds meer mensen willen de mogelijkheid hebben om naar een toilet te kunnen gaan ook buiten winkeltijden.
In 2013 is deze motie afgehandeld zonder tot het plaatsen van toiletten te komen.
Er zouden al voldoende toiletten aanwezig zijn in winkels, cafe’s en op station en in fietsenstallingen.
Er zijn inderdaad op verschillende plaatsen wc’s aanwezig. Deze zijn echter slecht te vinden. Een betere bewegwijzering zou de oplossing zijn.
Echter ook deze is niet gerealiseerd en nog steeds ontvangen wij mails van bezoekers in de binnenstad die node een toilet missen.

Lees verder

Houd Eneco duurzaam/ wethouders, zwicht niet voor het geld!

De wethouders van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht lijken hun aandelen in Eneco, het meest duurzame energiebedrijf onder de grote producenten, te willen verkopen.
Omdat zij 57% van de aandelen van Eneco bezitten, loopt hierdoor de duurzame missie van Eneco gevaar. Een slecht plan, zeker wanneer dit alleen gericht is op het binnenhalen van de hoogste prijs.
Nederland heeft slechts 5,9% hernieuwbare energie, terwijl het afremmen van klimaatverandering de grootste opgave is waarvoor Nederland momenteel staat.

Lees verder

Windturbine Krabbegors wordt People Planet Profit !

Windturbines op het eiland van Dordrecht is een noodzaak om energie neutraal te zijn in 2050.
De fossiele brandstoffen raken op en zullen naar aanloop van de schaarste alleen maar duurder worden.
Als we niet overschakelen naar milieuvriendelijke energie opwekking zitten we dadelijk met de “gebakken peren”.
De kans dat we afhankelijk van leverantie worden uit het buitenland is groot.
Door daar nu op te reageren met het burgerinitiatief op de Krabbegors betekent dat de bewoners invloed hebben op de eigen energierekening.
En neemt Dordrecht een kleine stap in een richting die een grote stap voorwaarts moet worden.
 

Lees verder

Pagina's