Nieuws

Kil IV voor GroenLinks nog geen gelopen zaak!

Afgelopen di 30 mei tijdens de commissievergadering Fysiek werd het bestemmingsplan Dordtse Kil IV en het ontwerp bestemmingsplan A 16 en MER besproken.
GroenLinks heeft met aandacht geluisterd naar de vele bewoners, die hun zienswijzen en bezorgdheid wilden delen met de raadscommissie.
Alle insprekers waren het er over eens dat het ontwerp bestemmingsplan van Kil IV de leefbaarheid zou doen verslechteren. Dat Kil IV tegen de wens van de bewoners op deze wijze wordt ontwikkeld.

GroenLinks vindt ook dat de leefbaarheid voor de bewoners en wijdere omgeving niet tot nauwelijks aan de orde komt in het ontwerp bestemmingsplan.
Door geen maatregelen voor het geluid en luchtkwaliteit aan te kondigen, die de nadelen van een rijksweg in de achtertuin toch wel geven, gaat de leefbaarheid er eerder op achteruit dan vooruit.
Het uitgangspunt van de Gemeente is het economisch perspectief gericht op exploitatie en expansie.
De ingediende zienswijzen van de bewoners worden door de Gemeente daarop bekeken en niet op de leefbaarheid voor de omgeving en haar bewoners.
Reden dat de zienswijzen van de bewoners grotendeels ongegrond werden verklaard.
 

Lees verder

Discriminatie doet pijn!

Ook in Dordrecht komt het voor, mensen worden gediscrimineerd. Een aantal groepen mensen hebben hier veel last van.
Denk bijvoorbeeld aan jongeren van buitenlandse afkomst, LHBT-ers, 55+-ers die een baan zoeken.

Voor GroenLinks is discriminatie onacceptabel.

Dordrecht is een geruim aantal jaren Regenboogstad samen met 41 andere steden. De gemeente wil de sociale acceptatie,veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) verbeteren.

Lees verder

GroenLinks is meer dan blij en tevreden met het rapport van de Rekenkamer Commissie Dordrecht over Burgerparticipatie.

De Rekenkamer heeft een uitgebreid onderzoek gedaan hoe de inwoners van Dordrecht samen met ambtenaren en raadsleden de eigen plannen meer kunnen laten zijn dan alleen maar een goed idee.
Zoals we al eerder op onze site de vraag hebben gesteld “ wat is er aan de hand in onze stad”. “Hoe gaan we om met onze Dordtse inwoners als we willen dat zij betrokken zijn en blijven en (mede)zorgdragen voor onze stad? “.

Waar is het vertrouwen in de Dordtenaren die hun verantwoordelijkheid willen nemen voor hun stad, mee willen denken en mee willen doen!
Het gemeentebestuur zal nu en in de toekomst veel meer moeten gaan samenwerken. Dordrecht heeft ambities met burgerparticipatie en kan dit met de aanbevelingen van de rekenkamer omzetten in daden.

Lees verder

Informatiebijeenkomst kandidaten gemeenteraad op donderdag 29 juni!

Je wil misschien wel voor GroenLinks in de raad van Dordrecht, Zwijndrecht of Papendrecht…….. maar wat houdt dat in?
Antwoord op al je vragen over de procedure en het werk zelf, krijg je op onze informatieavond op:

Donderdag 29 juni 2017 Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur
Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur
Locatie: Inloophuis Helianthus. Singel 28, 3311 SJ in Dordrecht.

Lees verder

Pagina's