Nieuws

Als je GenX Niet loost, hoef je het er ook Niet uit te halen !!

GroenLinks staat al geruime tijd op het standpunt dat er onmiddellijk gestopt moet worden met lozen van GenX.
GenX hoort niet in het drinkwater thuis!!
GroenLinks Dordrecht staat in nauw contact met de collegae van de Provincie Berend Potjer en 2e Kamer Suzanne Kröger.
Wij zijn het er allen over eens dat er onmiddellijk gestopt dient te worden met de lozing van GenX, totdat is bewezen dat het een stof is,
die geen schade berokkent aan de gezondheid en veiligheid van mens en milieu, ook op langere termijn.

Lees verder

Sporten doe je samen.

Dit was een van de moties die afgelopen week bij de kadernota ingediend werd door zes leden van Beter voor Dordt.

Je zou denken dat het een motie zou zijn ter stimulering van de sport. Echter de motie wilde dat de voetbalvereniging GSC/ODS aangesproken moest worden omdat zij een voetbalelftal heeft,
dat vooral bestaat uit Dordtse Turken en Marokanen. In de ogen van de zes raadsleden is dit niet mogelijk. In het kader van segregatie tegen gaan mag een elftal nooit bestaan uit mensen
van dezelfde etniciteit.

Ongelofelijk dat over de rug van een voetbalteam het gesprek aangegaan wordt over segregatie en discriminatie. Terwijl we notabene net in een commissie een uitgebreid debat hebben gevoerd
over discriminatie.

Wij als GroenLinks, samen met het merendeel van de Raad vinden deze motie verwerpelijk.

Lees verder

Kil IV Al vele jaren onderweg en nog vele jaren te gaan.

Met gemengde gevoelens heeft de fractie GroenLinks ingestemd met de bestemmingsplannen Kil IV en knooppunt A16/ N3.
Het was een duivels dilemma waar de fractie zich voor gesteld zag. Tijdens de debatten hebben wij veel vragen gesteld
o.a. over geluidshinder, luchtkwaliteit, flora en fauna.
Er is gesproken over nut en noodzaak van de aanleg van Dordtse Kil IV.

Voor de fractie GroenLinks is dit een van de meest complexe dossiers.Vooral omdat het over zo'n lange periode loopt.
Zo'n 15 jaar geleden was het idee van een Dordtse Kil IV redelijk en noodzakelijk voor de ontsluiting van Kil II en Kil III in de lijn van Rotterdam> Antwerpen.
GroenLinks heeft altijd benadrukt dat het gebied zo groen mogelijk en leefbaar moest blijven, waarbij rekening werd gehouden
met flora en fauna. De bedrijven die zich in de toekomst op Kil IV zouden vestigen mochten de norm van bedrijvigheid die valt onder categorie 3 niet overschrijden.
Dat vond GroenLinks toen en dat vinden wij nog steeds.
 

Lees verder

Pagina's