Nieuws

Hoge Nood in Dordrecht.

Openbare toiletten

Komen er nu eindelijk eens Openbare toiletten in Dordrecht of zijn ze er al?

Al jaren wordt er geklaagd over onvoldoende openbare toiletten in Dordrecht. Mensen met maag, darm en lever problemen kunnen niet terecht als zij hun behoefte moeten doen. Kinderen, ouderen, eigenlijk niemand kan zomaar naar een toilet.

Een grappig gegeven is dat zelfs al in 1964 dames uit Engeland, op bezoek in Dordrecht, bij het VVV klaagden over het gebrek aan openbare damestoiletten.

Lees verder

Een mooie afsluiting van 2018 voor GroenLinks Dordrecht

GroenLinks Dordrecht

18 december was de laatste gemeenteraad van het jaar met een goed gevulde agenda. Er is gesproken over de ontwikkeling van Amstelwijck, de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils, een busverbinding naar de grootste openbare begraafplaats in de Drechtsteden de Essenhof, sportvisie en duurzaamheid. GroenLinks heeft 5 moties ingediend of mede ondertekend. Van de 5 zijn er 4 met grote meerderheid aangenomen.

Lees verder

Uitkomsten politiek café “10.000 nieuwe woningen, maar welke stad willen we eigenlijk zijn?”

Woningbouw

Opening en welkom door Lars Sörensen, avondvoorzitter

Dag/avondzitter Sörensen bedankt allereerst Maarten Teekens en Lotte Okkersen voor hun muzikale bijdrage. Daarna wijst hij op de organiserende fracties van de gemeenteraad van Dordrecht: PvdA, Groen Links, Gewoon Dordt en D66. De aanleiding: het college van B&W wil tot 2030 in Dordrecht 10.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan in de komende jaren 4.000 op al bekende plekken, en op middellange termijn nog eens 6.000 te plannen op nieuwe locaties. Het college wil wat betreft de eerste 4.000 woningen beginnen met vooral duurdere woningen. De Gemeenteraad bespreekt de plannen op 18 december en later in het voorjaar opnieuw.

Lees verder

Hulpinstanties; centraal of verspreid

Leger des Heils

Bij de aankondiging van de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar de nachtopvang aan het Kromhout, die wij uit de krant hebben moeten vernemen, hebben wij als GroenLinks fractie onze zorgen geuit.  Deze verhuizing staat in onze ogen ook haaks op het meermaals aangekondigde beleid van verdere spreiding van opvangvoorzieningen over de stad door het college.

Lees verder