Nieuws

Mededeling vanuit de fractie

GroenLinks Dordrecht

 

Beste leden van GroenLinks Dordrecht,

Namens het bestuur van GroenLinks afdeling Drechtsteden deel ik jullie mede dat Ab de Buck besloten heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Dordrecht te verlaten.

Zowel bestuur als fractie vinden het jammer dat Ab tot dit besluit is gekomen. Ab heeft getoond een betrokken en inhoudelijk sterk raadslid te zijn.

Ab verlaat de fractie wegens interne meningsverschillen. Om in de toekomst te werken aan een nog betere samenwerking en besluitvorming binnen de fractie, besteden we de komende tijd hier extra aandacht aan. 

Namens het bestuur GroenLinks Drechtsteden,

Willy Leferink
willyleferinkgl@gmail.com

Rood is Groen

Stadhuis Dordrecht

Sinds enkele maanden werk ik met veel enthousiasme mee in de GroenLinksfractie Dordrecht. Op lokaal niveau kom je in aanraking met concrete gevolgen van maatschappelijke spanningen en met concrete mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing daarvan. Dat is een uitdaging. 

 

Lees verder

zomerreces 2019

zomerreces 2019

Het zomerreces is begonnen.

Voor vele raads-, en commissieleden een welkome pauze voor bezinning. Ook voor de fractie van GroenLinks. Het afgelopen seizoen is er veel gebeurd. Er zijn op alle vlakken wel bijzondere gebeurtenissen geweest. 

Lees verder

Motie van treurnis tegen het Dordtse college en Motie van wantrouwen tegen wethouder Sleeking.

Motie van treurnis en wantrouwen

Op onze vraag in de commissie of het college behoorlijk heeft gehandeld en voldoende gecommuniceerd heeft richting de omwonenden over de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar het Kromhout kunnen wij als GroenLinks volmondig zeggen NEE. 

Heeft het college hierin overwegingen gemaakt ten aanzien van te nemen stappen: vanuit het feitenrelaas blijkt : JA

Hebben de inwoners en de Raad verschillende keren gevraagd naar de stand van zaken over het hele gebied nadat bekend werd dat Yulius ging verhuizen: JA (periodes)

En heeft het college toen informatie achtergehouden JA

En heeft het college , toen daar in een later stadium gevraagd werd of men niet eerder op de hoogte was vanaf het moment dat het bericht naar buiten kwam ontkennend gereageerd: JA

Had het college de zaken ten aanzien van de communicatie en mogelijk mee denken over alternatieven anders kunnen doen : JA.

Wij waarderen het dat dhr Heykoop bij de bespreking in de commissie dd. duidelijk heeft aangegeven dat het college in het proces beter had kunnen handelen. Hij spreekt zelfs over lessens learnd. Graag horen we dan ook of het hele college dezelfde mening is toegedaan.

Lees verder

Woordvoering Algemene Beschouwingen

kadernota 2019

Kwaliteit boven kwantiteit.

 

“De focus ligt op het groeien naar de stad die we in 2030 willen zijn: een groene, levendige stad met circa 140.000 veerkrachtige inwoners met een hoger welvaartsniveau en sociaaleconomisch in balans” zo kunnen wij lezen in de kadernota. GroenLinks kan alleen maar zeggen: “wat een fantastisch doel,” waarbij wij de opmerking willen maken, zoals we eerder hebben gedaan, dat te discussieren valt over de 140.000 inwoners. 

 

Wat GroenLinks betreft zou het komende periode moeten gaan om “Gezond Groen Groeien”. In de kadernota wordt te veel gesproken vanuit cijfers, cijfers zijn belangrijk maar niet leidend. Wat is er nodig en waar is behoefte aan? Ik zou bijna een oude slogan van stal halen: GroenLinks gaat voor de mensen niet voor de….

Lees verder