Nieuws

Motie van treurnis tegen het Dordtse college en Motie van wantrouwen tegen wethouder Sleeking.

Motie van treurnis en wantrouwen

Op onze vraag in de commissie of het college behoorlijk heeft gehandeld en voldoende gecommuniceerd heeft richting de omwonenden over de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar het Kromhout kunnen wij als GroenLinks volmondig zeggen NEE. 

Heeft het college hierin overwegingen gemaakt ten aanzien van te nemen stappen: vanuit het feitenrelaas blijkt : JA

Hebben de inwoners en de Raad verschillende keren gevraagd naar de stand van zaken over het hele gebied nadat bekend werd dat Yulius ging verhuizen: JA (periodes)

En heeft het college toen informatie achtergehouden JA

En heeft het college , toen daar in een later stadium gevraagd werd of men niet eerder op de hoogte was vanaf het moment dat het bericht naar buiten kwam ontkennend gereageerd: JA

Had het college de zaken ten aanzien van de communicatie en mogelijk mee denken over alternatieven anders kunnen doen : JA.

Wij waarderen het dat dhr Heykoop bij de bespreking in de commissie dd. duidelijk heeft aangegeven dat het college in het proces beter had kunnen handelen. Hij spreekt zelfs over lessens learnd. Graag horen we dan ook of het hele college dezelfde mening is toegedaan.

Lees verder

Woordvoering Algemene Beschouwingen

kadernota 2019

Kwaliteit boven kwantiteit.

 

“De focus ligt op het groeien naar de stad die we in 2030 willen zijn: een groene, levendige stad met circa 140.000 veerkrachtige inwoners met een hoger welvaartsniveau en sociaaleconomisch in balans” zo kunnen wij lezen in de kadernota. GroenLinks kan alleen maar zeggen: “wat een fantastisch doel,” waarbij wij de opmerking willen maken, zoals we eerder hebben gedaan, dat te discussieren valt over de 140.000 inwoners. 

 

Wat GroenLinks betreft zou het komende periode moeten gaan om “Gezond Groen Groeien”. In de kadernota wordt te veel gesproken vanuit cijfers, cijfers zijn belangrijk maar niet leidend. Wat is er nodig en waar is behoefte aan? Ik zou bijna een oude slogan van stal halen: GroenLinks gaat voor de mensen niet voor de….

Lees verder

GroenLinks voorstel voor meer woningen voor jongeren haalt het net niet

 woningen voor jongeren

Veel jongeren in onze stad zijn op zoek naar betaalbare woonruimte, liefst in de buurt van het centrum. En bedrijven in de stad zien mogelijkheden om die te realiseren door bestaande panden om te bouwen naar kleine appartementen en studio’s. Maar helaas: dat gaat vaak niet door omdat gemeentelijke regels in de zgn. ‘huisvestingsverordening’ hiervoor een belemmering opleveren: als een pand gesplitst wordt in appartementen moeten die minstens 70 m2 groot zijn. Achtergrond hiervan is dat appartementen geschikt moeten zijn voor bewoning door gezinnen. Totaal achterhaald: want in onze stad is inmiddels 20% van de huishoudens alleenstaand.

Lees verder