Nieuws

Woordvoering: Onze Stad een Stad van ons Allemaal.

Dinsdag 19 juni 2018 is de laatste Raadsvergadering voor het zomer reces gehouden. Een Raadsvergadering over de beleidsarme Kaderbrief, de jaarstukken en het Energiehuis.
De woordvoering ten aanzien van de kaderbrief is terug te lezen in de bijlage. Evenals de ingediende moties.
Lees verder

Die ballon gaat niet op !!

Deze actuele motie gaat over ballonnen. Niet omdat GroenLinks Dordrecht, tegen ballonnen is maar wel tegen het oplaten tijdens feestelijke evenementen.

Het kernprobleem van ballonnen is het milieuonvriendelijk materiaal waarvan het is gemaakt: latex of folie. Het afval dat de ballonnen na hun vlucht uiteindelijk achterlaten is ongewenst, omdat het bijdraagt aan zwerfvuil op het vasteland, aan de kust en zelfs aan de plastic soep in de zee.
Blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uit 2015 van de Universiteit van Wageningen in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gesteund door bevindingen van het Landbouw Economische Instituut. Blijkt tevens uit gegevens van milieuorganisaties: de Waddenvereniging, Greenpeace & Milieudefensie.

Lees verder

GroenLinks analyseert risico’s grootschalige logistiek op bedrijventerrein Kil IV en stemt niet in met ontwikkelingskrediet .

GroenLinks wijst de ontwikkelingen in de huidige plannen voor Dordtse Kil IV af, omdat die niet passen bij de overgang naar een circulaire economie en duurzame logistiek en ook weinig (lokale) werkgelegenheid creëert. Tegelijk zijn er forse vraagtekens bij de financiële kant van het verhaal: als de logistieke of economische ontwikkeling tegen valt, kunnen verliezen oplopen tot tientallen miljoenen Euro’s.

GroenLinks baseert dit op een grondige analyse naar de toekomstige positie van grootschalige logistiek, zoals opgenomen in de plannen voor Kil IV.

Lees verder

Voedselbank luidt Noodklok.

Voedselbank
In vele steden helpt de overheid bij sociaal maatschappelijke projecten in de financiele ondersteuning bij de vaste lasten als huisvestingskosten en of electra.

In Dordrecht is dit tot nu toe achterwege gebleven. Mede omdat er andere sponsoren waren, die dit overbodig maakten. Nu echter lijkt het moment daar dat ook de Voedselbank broodnood kent.

GroenLinks Dordrecht is van mening dat de gemeente hierin niet meer op haar handen kan blijven zitten. Samen met de organisatie voedselbank gaan wij zien wat er nodig is en hoe wij hierin kunnen voorzien. Er staan nog voldoende panden leeg , die mogelijk gebruikt kunnen worden. Misschien zelfs wel met andere sociaal maatschappelijk betrokken initiatieven.

 

Lees verder

De jongens tegen de meisjes??????

Hier is het coalitieakkoord voor Onze Stad Dordrecht.

Negen weken heeft de beoogde coalitie er over gedaan om een akkoord te schrijven. Iets meer dan negen uur heeft de oppositie de tijd gehad om het te lezen en te bekritiseren.
De fractie van GroenLinks, dit keer zes mens sterk, heeft de taken verdeeld en hierdoor nog veel kunnen doen. Echter diep op de materie ingaan en een goed debat erover voeren is niet gelukt.
Lees hier mijn woordvoering over het coalitieakkoord 2018-2022. De uitgebreide kritische noten komen bij de kaderbrief.

Lees verder

Politiek Café 31 mei 2018 !! Miljoenen investeren in Dordtse Kil IV: een verantwoord risico?

Het college van B&W van Dordrecht wil binnenkort een bedrag van 21 Miljoen EU beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een nieuw logistiek bedrijventerrein, Dordtse Kil IV. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de raad deze belangrijke beslissing weloverwogen doet, en goed weet welke risico’s er aan deze beslissing kleven. GroenLinks heeft een analyse uitgevoerd op de beschikbare cijfers en komt tot de conclusie dat de risico’s groot zijn. Deze inzichten willen wij graag met u delen tijdens een politiek café.  Het politiek café  vindt plaats op donderdag 31 mei om 19.30 uur in het stadskantoor zaal 1.

 

Lees verder