Nieuws

In gesprek met Tweede Kamerlid Suzanne Kröger en Provinciale Staten lijsttrekker Berend Potjer over Chemours en schone energie

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger en lijsttrekker Zuid-Holland Berend Potjer waren woensdag 6 maart in Dordrecht om met bewoners te praten over het terugdringen van de giflozingen van Chemours en wat de Provinciale Staten kunnen betekenen voor de energietransitie. Na een korte inleiding op deze voor de aankomende verkiezen zo belangrijke onderwerpen, ontstond een levendige discussie met de aanwezigen in de zaal.

Lees verder

Artikel 40 vragen Bilderbosgebied

Artikel 40 vragen Bilderbosgebied

GroenLinks Dordrecht, VVD en VSP hebben veel waardering voor Dordtenaren die gevraagd en ongevraagd meedenken over hun eigen wijk of woonomgeving. Op 25 januari 2019 hebben verschillende fracties van de Dordtse gemeenteraad een brief mogen ontvangen van het Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied. Het Bewonersplatform heeft al meer dan 7 jaar intensief contact met verschillende gesprekspartners en is met hen een 54-puntenlijst overeengekomen om het gebied meer toegankelijk te maken voor de bewoners, o.a. door het hondenlosloopgebied te verbeteren, struinpaden aan te leggen en het ongeoorloofd fiets- en autoverkeer tegen te gaan. Naar aanleiding van deze brief willen wij u namens de fracties van GroenLinks Dordrecht, VVD en VSP de volgende vragen voorleggen:

Lees verder

Complimenten voor: Leerorkest Drechtsteden in Dordrecht

Complimenten voor: Leerorkest Drechtsteden in Dordrecht

Kitty Krüger, fractievoorzitter in Dordrecht, heeft in het kader van Complimentendag 2019 een compliment gegeven aan het Leerorkest Drechtsteden. Het Leerorkest zet zich ervoor in dat alle schoolgaande kinderen goed muziekonderwijs krijgen. Dat verdient een compliment!

Lees verder

Veel meer Dordtse scholieren zitten thuis.

Veel meer Dordtse scholieren zitten thuis

Dit was de verontrustende titel in de krant die bij ons, GroenLinks, meteen allerlei vragen opriep. In tegenstelling tot de ministeriële afspraken dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis moest zitten, bleek uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat in het schooljaar 2017-2018 in Dordrecht totaal 49 leerplichtige kinderen thuis zat, waarvan 42 langer dan 3 maanden. 

Lees verder

Art. 40 vragen Chemours GenX

Art. 40 vragen Chemours GenX

We kunnen er niet genoeg aandacht aan besteden. Worden de problemen weer onder het vloerkleed geveegd. Wordt ons weer zand in de ogen gestrooid. 

Lees verder