Nieuws

Motie Kinderpardon

Motie Kinderpardon

400 kinderen, die op dit moment meer dan 5 jaar in Nederland woonachtig zijn, waarvan sommigen inmiddels onze buren, onze vrienden, teamgenoten, klasgenoten en inmiddels misschien onze collega’s. zijn.

Allemaal dreigen zij buiten hun schuld uitgezet te worden naar een land waar zij misschien nog nooit van gehoord hebben, de taal niet spreken en de cultuur niet kennen. Daarentegen zijn het kinderen die weliswaar op papier geen Nederlandse nationaliteit hebben, maar inmiddels zo in Nederland geworteld zijn , dat zij niet anders weten dan dat hier hun toekomst ligt.

 

Lees verder

Week van de Vrede 2018

Week van de Vrede 2018

Van 15 tot en met 23 september is de jaarlijkse vredesweek georganiseerd door vredesorganisatie PAX (vredesweek.nl/) onder het motto ‘Vrede wie Durft’. GroenLinks heeft in 2014 een vredesvlag aangeboden aan de raad met het verzoek deze jaarlijks te mogen ophangen op de Toren van het Stadhuis. Ook dit jaar wordt de vlag weer opgehangen om aandacht te vragen voor de roep om een einde aan geweld Een roep die steeds luider klinkt.

Lees verder

Kappen met Kappen

kappen met kappen

Tot verdriet en na protest van meerdere buurtbewoners aan de Bankastraat is deze NIET zieke, volwassen boom vanmiddag gesneuveld. 
 

Lees verder

Celebrate Pride

Dordrecht Pride

Vandaag heeft Tilburg het startsein gegeven aan verschillende pride evenementen door heel Nederland. Wij zijn enorm trots dat ook in onze regio en stad op 15 september een Gay Pride georganiseerd wordt.

Om deze reden zal onze facebook pagina vanaf vandaag tot en met de laatste pride in Rotterdam roze kleuren.

Lees verder

De laatste Drechtraad voor het zomerreces.

Motie: Jongeren aan zet

De laatste Drechtraad voor het zomerreces staat in het teken van de algemene beschouwingen. Dit jaar een beleidsarme, omdat het nieuwe DSB nog niet is aangesteld, er nog geen nieuwe begroting ligt.

Als GroenLinks geven wij aandachtspunten mee voor de geactualiseerde begroting 2019 die wij zsm tegemoet kunnen zien.

Tevens zullen wij de moties toevoegen, die zijn ingediend.

Lees verder

Woordvoering: Onze Stad een Stad van ons Allemaal.

Dinsdag 19 juni 2018 is de laatste Raadsvergadering voor het zomer reces gehouden. Een Raadsvergadering over de beleidsarme Kaderbrief, de jaarstukken en het Energiehuis.
De woordvoering ten aanzien van de kaderbrief is terug te lezen in de bijlage. Evenals de ingediende moties.
Lees verder