Nieuws

Complimenten voor: Leerorkest Drechtsteden in Dordrecht

Complimenten voor: Leerorkest Drechtsteden in Dordrecht

Kitty Krüger, fractievoorzitter in Dordrecht, heeft in het kader van Complimentendag 2019 een compliment gegeven aan het Leerorkest Drechtsteden. Het Leerorkest zet zich ervoor in dat alle schoolgaande kinderen goed muziekonderwijs krijgen. Dat verdient een compliment!

Lees verder

Veel meer Dordtse scholieren zitten thuis.

Veel meer Dordtse scholieren zitten thuis

Dit was de verontrustende titel in de krant die bij ons, GroenLinks, meteen allerlei vragen opriep. In tegenstelling tot de ministeriële afspraken dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis moest zitten, bleek uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat in het schooljaar 2017-2018 in Dordrecht totaal 49 leerplichtige kinderen thuis zat, waarvan 42 langer dan 3 maanden. 

Lees verder

Art. 40 vragen Chemours GenX

Art. 40 vragen Chemours GenX

We kunnen er niet genoeg aandacht aan besteden. Worden de problemen weer onder het vloerkleed geveegd. Wordt ons weer zand in de ogen gestrooid. 

Lees verder

GroenLinks bezorgd over GenX opslag in Dordrecht

Chemours Dordrecht

GroenLinks wil opheldering over de opslag van GenX-afval in Dordrecht. Omdat een Italiaanse afvalverwerker failliet is komt met GenX vergiftigd afval terug naar Dordrecht. De provincie heeft Chemours toestemming gegeven om dat tijdelijk op haar terrein op te slaan. GroenLinks maakt zich daar zorgen over.

Lees verder

Onderwijssegregatie, topprioriteit om dit in onze stad tegen te gaan

onderwijsvisie

Op 12 februari 2019 staat de bespreking van een zeer belangrijk onderwerp “de onderwijsvisie” op de agenda van de commissie sociaal. In de aanloop daarnaartoe hebben wij recentelijk deelgenomen aan een themabijeenkomst met raads-en commissieleden en bestuurders uit het onderwijsveld. In deze bijeenkomst hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de mogelijke invulling van deze visie. 

Lees verder

Gemeenten weigeren daklozen in te schrijven

gemeenten weigeren daklozen in te schrijven

Op zaterdag 26 januari 2019, hebben wij via tv-programma “De Monitor” kennisgenomen van het bericht dat het regelmatig voorkomt dat gemeenten dak- en thuislozen weigert in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie

Lees verder