Nieuws

GroenLinks wil harde aanpak Chemours om jarenlange illegale giflozing.

GroenLinks is geschokt dat Chemours al vijf jaar illegaal PFOA blijkt te lozen en vraagt de provincie stevig op te treden.
 
GroenLinks Statenlid Berend Potjer: “Wij nemen dit hoog op. Er is al jaren gedonder met Chemours en nu blijken zij ook al jarenlang stiekem het kankerverwekkende PFOA te lozen."
 
GroenLinks vraagt het provinciebestuur hoe het kan dat Chemours nog steeds het kankerverwekkende PFOA gebruikt en zelfs illegaal loost, terwijl het bedrijf daar volgens het bedrijf en de provincie al jaren geleden mee zou zijn gestopt. Daarnaast wil GroenLinks weten waarom de provincie nog wacht met ingrijpen en niet.gelijk een boete oplegt. Ook is de partij benieuwd of de provincie het intrekken van de vergunning heeft overwogen.
Lees verder

Installatie en formatie

Installatie en formatie

Op 29 maart 2018 was het een feit. De installatie van de nieuwe Raadsleden en commissieleden.

Voor onze fractie een grote gebeurtenis. Is het altijd al een spannend en officieel moment: het afleggen van de belofte. Nu extra genieten. Vier raadsleden en 2 commissieleden worden beëdigd tot officiële volksvertegenwoordigers, zoals dit nog in de klassieke bewoording heet.

Met dit fantastisch team, gaan we hard aan de slag om onze beloftes uit het verkiezingsprogramma te realiseren. Om onze mooie stad een stuk groener en socialer te maken.

En dan komt het verzoek om een gesprek aan te gaan met de informateur. Het gesprek dat prettig verliep en waar we goed in hebben kunnen aangeven hoe we deze stad verder gaan brengen.

Op 3 april komt de informateur met zijn verslag naar de Raad.

De titel is veelbelovend: Dordrecht als blauw-groene, bloeiende stad.

Lees verder

Anet en Joke bedankt.

21 maart zijn de verkiezingen geweest en hebben wij onze zetels in Dordrecht weten te verdubbelen.

Van twee naar vier zetels. Dit betekent dat we zo meteen ook een fractie hebben die twee keer zo groot is. Vier raadsleden en twee commissieleden.

Als fractievoorzitter heb ik weer het vertrouwen gekregen deze krachtige ploeg te gaan leiden.

Necdet, Chris en Ab als raadsleden en Jonathan en Lies als commissieleden. Ik ben bere trots. Dit alles hebben we bereikt doordat de kiezers het vertrouwen hebben uitgesproken in onze partij. Dit alles hebben we bereikt door een geweldig campagneteam dat GroenLinksDordrecht door weer en wind heeft gepromoot. Door in gesprek te gaan met de inwoners van Dordrecht.

Dit alles hebben we vooral ook bereikt door een grote en enthousiaste inzet van de fractie 2014-2018.

Afgelopen dinsdag werd er afscheid genomen van alle vertrekkende raads-, en commissieleden. Vooraf werd er vertelt door de Burgemeester wat wij allemaal gedaan hadden. Jongens wat veel. Verschillende initiatiefvoorstellen, die ook uitgewerkt zijn. De openbare toiletten houden we nog te goed. Vele moties en amendementen hebben we ingediend en zijn vooral kritisch geweest in de commissies en de Raad. En dan wil ik toch graag en publiek mijn dankbaarheid opschrijven, want iedereen mag dit weten.

Lees verder

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving en veroordeelt iedere vorm van discriminatie en rascisme en maakt een vuist tegen iedere uiting van haat.

Afgelopen zaterdagavond werd tijdens het RTV verkiezingsdebat in de laatste ronde het campagne spotje van de PVV ter sprake gebracht. De PVV geeft aan een eigen campagne te voeren, maar distantieert zich er niet van. De andere partijen spreken hun afschuw uit.

De PVV weet zichzelf iedere keer weer te overtreffen in de negatieve zin. In het Dordrecht van GroenLinks is geen ruimte voor haat, discriminatie en racisme.

Deze boodschap is discriminerend en zet mensen tegen elkaar op. Dat is de mening van de fractie GroenLinks Dordrecht.
In Nederland kennen we vele nationaliteiten, verschillende godsdiensten, verschillende levensovertuigingen, die al jarenlang naast en met elkaar leven. Soms is het wat lastig de ander helemaal te volgen of te begrijpen. Maar dan praat je er over. Je geeft iedereen de ruimte en legt de ander geen beperkingen op.

 

Lees verder

First Time Voters. Oftwel wie gaat er dit jaar voor het eerst stemmen!

Jongeren zijn vrij onzichtbaar in de hedendaagse politiek. Dit moet anders: tijd Voor Verandering.

Hiervoor heeft de Bibliotheek aan Zet een evenement georganiseerd waarbij de politieke partijen uitgedaagd zijn om met hun jonge leden op de lijst een debat aan te gaan met jongeren.

Ik , Chris, nummer 3 op de lijst van GroenLinks , was erbij in het Energiehuis.

Lees verder

De Jeugd heeft de toekomst !

Het Dalton College op de Overkampweg heeft een verkiezingsmarkt georganiseerd om jongeren meer bewust te maken van de politiek. Bij het vak maatschappelijke vorming is een onderdeel politiek. Bij iedere verkiezing (europees, landelijk, provinciaal en lokaal) worden de theorielessen omgezet naar de praktijk.

Afgelopen maandag vond dan ook de verkiezingsmarkt plaats waar de meeste partijen zich presenteerden en de jongeren in debat konden gaan met de (aankomende) politici.

Goed te merken hoe jongeren, vanaf de brugklas (12 jaar) t/m de laatste klassen (17, 18 jaar) met kritische vragen naar de politiek komen. Over onderwijs, maar ook ten aanzien van milieu vragen , werk en wonen.

Lees verder