Nieuws

Pijnlijke uitkomsten van het "feitenrelaas" over het Leger Des Heils

Leger Des Heils

Het staat nog goed op ons netvlies. December vorig jaar sloot het Leger Des Heils zijn deuren van de dagopvang aan de Dubbeldamseweg en nam haar intrek aan het Kromhout bij de nachtopvang. Zoals verwacht met dit soort sociaal-maatschappelijk gevoelige onderwerpen, ging dit niet zonder slag of stoot.

Lees verder

Drempels weg voor gehandicapte parkeren.

Drempels weg voor gehandicapte parkeren.

Van het weekeind werden we geconfronteerd met een vraag van een inwoner vanuit Dordrecht over een gehandicapte parkeerkaart. De inwoner voelde zich behoorlijk bedrogen. Hij  wilde een kaart aanvragen en heeft dit via de gemeente site gedaan. Daar kwam hij er achter dat de aanvraag alleen al (met of zonder resultaat) 89 euro koste. Werd de aanvraag afgewezen dan zou hij het geld kwijt zijn. Daarbij moest er een onafhankelijk medisch onderzoek plaatsvinden a 98,00 euro. Ook dit bedrag zou hij kwijt zijn als het resultaat negatief zou uitpakken.

Lees verder

Lozen afvalwater met PFOA en GenX door Evides

Lozen afvalwater met PFOA en GenX

D66 Dordrecht en Groenlinks Dordrecht hebben gezamenlijk artikel 40 vragen gesteld aan 
het Dordtse college over de lozing van PFOA en GenX door Evides. De vragen volgen op een 
bericht van Stichting het Wantij. Deze stichting had middels een WOB-verzoek informatie 
verkregen over deze lozing.

Lees verder

In gesprek met Tweede Kamerlid Suzanne Kröger en Provinciale Staten lijsttrekker Berend Potjer over Chemours en schone energie

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger en lijsttrekker Zuid-Holland Berend Potjer waren woensdag 6 maart in Dordrecht om met bewoners te praten over het terugdringen van de giflozingen van Chemours en wat de Provinciale Staten kunnen betekenen voor de energietransitie. Na een korte inleiding op deze voor de aankomende verkiezen zo belangrijke onderwerpen, ontstond een levendige discussie met de aanwezigen in de zaal.

Lees verder

Artikel 40 vragen Bilderbosgebied

Artikel 40 vragen Bilderbosgebied

GroenLinks Dordrecht, VVD en VSP hebben veel waardering voor Dordtenaren die gevraagd en ongevraagd meedenken over hun eigen wijk of woonomgeving. Op 25 januari 2019 hebben verschillende fracties van de Dordtse gemeenteraad een brief mogen ontvangen van het Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied. Het Bewonersplatform heeft al meer dan 7 jaar intensief contact met verschillende gesprekspartners en is met hen een 54-puntenlijst overeengekomen om het gebied meer toegankelijk te maken voor de bewoners, o.a. door het hondenlosloopgebied te verbeteren, struinpaden aan te leggen en het ongeoorloofd fiets- en autoverkeer tegen te gaan. Naar aanleiding van deze brief willen wij u namens de fracties van GroenLinks Dordrecht, VVD en VSP de volgende vragen voorleggen:

Lees verder