Mecanoo

Vaststellen ontwikkelvisie Spoorzone: van ambitie naar realisatie

De Spoorzone , een ambitieus project, waar je bijna niet over durft te dromen. 

Als we het toch eens met zijn allen voor elkaar kunnen krijgen. Een doorontwikkeling van onze mooie stad Dordrecht. Met plekjes om te wonen, te werken en te verblijven. Veel groen, aandacht voor de fiets en de voetganger. Een project dat met een integrale aanpak allerlei elementen in onze stad met elkaar verbindt.
Een project dat minimaal uitgesmeerd wordt over zo’n 30 jaar. Dat veel hobbels tegen zal komen.
Daarom zijn een aantal punten van essentieel belang.

Dordrecht

Beschikbaar stellen van middelen voor het Herstelplan Dordtse Economie en Werkgelegenheid.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om 2,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het herstel van de Dordtse economie en de werkgelegenheid.

Horeca
Het voorstel houdt ook in dat er steun komt voor het heropstarten en het herstel van de Dordtse horeca, als het kabinet daar weer toestemming voor geeft.

Leger Des Heils aan het Kromhout

Plan van Aanpak Leefbaarheid Kromhout en omgeving

Als GroenLinks Dordrecht hebben wij onze steun uitgesproken met het voorliggende “Plan van Aanpak” dat zal bijdragen de wijk rondom Kromhout en omgeving leefbaarder en veiliger te maken. Wij zijn het van harte eens dat de maatregelen, zoals meer vergroening in de wijk, het aanleggen van een speeltuin en een pop-up buurthuis waarin politie, handhaving, jongerenwerk, buurtwerk en gemeente aanwezig zullen zijn, positieve effecten kunnen hebben op het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Maar wel met de kanttekening dat er vaart gemaakt dient te worden met de plannen van de vastgestelde visie “Van opvang naar Wonen”. Zolang er geen voldoende vervolgplekken gerealiseerd worden, zodat de kwetsbare dak- en thuislozen niet kunnen doorstromen naar een gepaste woonvorm, zal dit niet anders zijn dan symptoombestrijding.

Stadswerven

Landtong Stadswerven

Het Wantij is een unieke rivier die de Biesbosch met rivieren en leefgebieden van flora en fauna in het westen en noorden verbindt. Bij het begin van de plannen om de wijk Stadswerven te realiseren, was dan ook het uitgangspunt dat het betreffende deel van het Wantij een soort mini-Biesbosch zou moeten zijn, een entree tot het gehele Biesboschgebied.