WK shorttrack

WK Shorttrack

In de gemeenteraad van 16 februari 2021 stond het raadsvoorstel met betrekking tot de WK Shorttrack in maart 2021 op de agenda. Het was een lange weg naar dit raadsvoorstel toe, maar uiteindelijk heeft de raad het voorstel ontvangen, nog net voor het WK begint. Samengevat vraagt het voorstel om het goedkeuren van een budget van 100.000 euro om het WK shorttrack in maart in de Sportboulevard te kunnen organiseren.

Solar

Lening zonnepanelen sporthal DeetosSnel

Geen meerderheid voor amendement
Het amendement van het GroenLinks, CDA, PvdA, SP en Fractie Jager om de voorwaarden te versoepelen en de kaders voor een dergelijke lening verder te verruimen, haalden helaas geen meerderheid.

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het geven van een lening aan de Stichting Vorrinklaan voor het aanleggen van zonnepanelen op het dak van de sporthal DeetosSnel.

Verduurzaming
De raad hoopt dat dit besluit ook andere sport- en cultuurinstellingen aanzet om voor een verduurzaming van hun gebouw te kiezen.

De Hazelaarlaan

DE HAZELAARLAAN

Een nieuwe laan in de gemeente Dordrecht, waar de meeste bewoners in 2019 hun nieuwe huis betrokken.

Bij een van de bewoners werd , nog voor ze haar nieuwe huis betrok, een rioolgemaal geplaatst, dat het uitzicht vanuit haar woonkamer bederft en in de avonduren lawaai maakt.

Toentertijd gaf de gemeente toe dat dit een fout was. Er zouden twee bouwtekeningen zijn geweest waarbij op de ene het gemaal ingetekend stond aan de kant van de weg en op de andere vlak voor het huis van een van de bewoners. Er werd toegezegd dat uitgezocht zou worden hoe het had kunnen gebeuren, maar herstel zou zeker plaatsvinden.