Het Wantij is een unieke rivier die de Biesbosch met rivieren en leefgebieden van flora en fauna in het westen en noorden verbindt. Bij het begin van de plannen om de wijk Stadswerven te realiseren, was dan ook het uitgangspunt dat het betreffende deel van het Wantij een soort mini-Biesbosch zou moeten zijn, een entree tot het gehele Biesboschgebied. 

Hoe anders is het gelopen. De deels spontaan ontstane natuur in dit voormalige industriegebied is grotendeels verwijderd en vervangen door verharding en verstening. In de visie op het Wantij wordt Stadswerven nu beschouwd als een gebied dat nu eenmaal verstedelijkt is. Er komt wel hier en daar een jonge boom en misschien een groene wand bij de parkeergarage, maar voor ecologie is in de visie van de gemeente weinig oog. De weinige nog resterende natuur dreigt te verdwijnen. GroenLinks heeft zich, samen met SP en D66 ingespannen om wat nog aan natuur rest, te behouden en uit te breiden, maar de rest van de gemeenteraad wil vasthouden aan bestaande plannen, gesloten contracten, ingeboekte financiële winst, of vindt dat er nu wel genoeg groen is. De visie op het Wantij houdt bij de Prins Hendrikbrug op. Daarna zijn er ad hoc ideetjes die het leefgebied van planten en dieren niet herstellen. Maar ook het leefgebied van de mensen die op Stadswerven wonen, wordt aangetast. Hittestress, en gebrek aan een aantrekkelijke buitenruimte worden steeds meer een probleem. En dat terwijl er steeds meer mogelijkheden zijn bedacht om natuur en wonen, biodiversiteit en klimaatadaptatie te combineren. Dordrecht loopt nog achter de feiten aan, maar het gebrek aan toekomstbestendigheid zal steeds schrijnender voelbaar worden. De ambitie van GroenLinks is een minder versteend Stadswerven, samen met bewoners vormgegeven, met toekomst voor mens en natuur.