De Spoorzone , een ambitieus project, waar je bijna niet over durft te dromen. 

Als we het toch eens met zijn allen voor elkaar kunnen krijgen. Een doorontwikkeling van onze mooie stad Dordrecht. Met plekjes om te wonen, te werken en te verblijven. Veel groen, aandacht voor de fiets en de voetganger. Een project dat met een integrale aanpak allerlei elementen in onze stad met elkaar verbindt.
Een project dat minimaal uitgesmeerd wordt over zo’n 30 jaar. Dat veel hobbels tegen zal komen.
Daarom zijn een aantal punten van essentieel belang.

  1. Je kunt het als gemeente niet alleen: er zijn ook andere partijen als Rijkswaterstaat en Prorail, nodig om het project te doen slagen.
  2. De aanpak moet integraal zijn: hierop moet de organisatie ingericht zijn: zorg voor een stevige club mensen en zorg voor een goede aansturing; denk bijvoorbeeld aan een Stadsbouwmeester.
  3. Er moeten voldoende middelen zijn en ga dan in ieder geval uit van een periode van 20 jaar. Zorg voor een solide meerjarenperspectief.
  4. Volharding en uithoudingsvermogen. 

Durf te kiezen, richt je organisatie erop in, houdt voortdurend de lobby scherp en investeer.
Groenlinks Dordrecht heeft specifieke aandachtpunten benoemd.

  • Zorg van het begin af aan voor een goede communicatie met alle inwoners van de stad. Wonenden en werkenden, direct belanghebbenden en bezoekers.
  • Breng de bodemverontreiniging goed in beeld en maak een fonds dat groot genoeg is om (on)voorziene verontreinigingen snel aan te kunnen pakken.
  • Zorg voor een goede verbinding/communicatie met de gemeente Zwijndrecht, zij is immers ook onderdeel van de Spoorzone

Voor GroenLinks Dordrecht is de visie Spoorzone een perspectief voor een gezonde groene stad waar je wilt wonen, werken en verblijven. Het gaat jaren duren en daarom is een stevig uitgangspunt, een duidelijke richting, een grote dosis uithoudingsvermogen en volharding en flexibiliteit nodig om dromen uit te laten komen.