In de gemeenteraad van 16 februari 2021 stond het raadsvoorstel met betrekking tot de WK Shorttrack in maart 2021 op de agenda. Het was een lange weg naar dit raadsvoorstel toe, maar uiteindelijk heeft de raad het voorstel ontvangen, nog net voor het WK begint. Samengevat vraagt het voorstel om het goedkeuren van een budget van 100.000 euro om het WK shorttrack in maart in de Sportboulevard te kunnen organiseren.

GroenLinks heeft zich kritisch opgesteld tegenover de keuze van het college om een aanzienlijk bedrag uit te geven aan dit evenement. Op zich is het WK Shorttrack een prachtig evenement voor onze mooie stad, maar in deze coronatijd moet het zonder publiek plaatsvinden. Daarom hebben wij twijfels of het geld op dit moment goed besteed is. De organisatie had in eerste instantie gekozen voor Ahoy Rotterdam, maar toen bleek dat de kosten voor de organisatie in coronatijd in Ahoy niet terugverdiend konden worden. Daarom heeft de organisatie contact gezocht met de gemeente Dordrecht, die bereid bleek een bijdrage te leveren. Maar als er geen publiek aanwezig mag zijn, er daarom een geringe economische spin-off kan worden verwacht, is het dan verantwoord een ton gemeenschapsgeld bij te dragen aan een dergelijk evenement.

Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben wij gevraagd om een raadsvoorstel met financiële onderbouwing. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een amendement (ingediend door het CDA) waarmee de 30.000 euro die gereserveerd was om Optisport te compenseren voor gederfde horeca-inkomsten, wordt ingezet ten behoeve van sportclubs en culturele instellingen die ook hard geraakt worden door deze coronacrisis. GroenLinks heeft ingestemd met dit amendement omdat zo in ieder geval een deel van het geld voor een breder doel wordt aangewend. Dit amendement is aangenomen.

Het geamendeerde voorstel werd vervolgens in stemming gebracht en hoewel wij als fractie in een eerder stadium ervoor hadden willen kiezen onder deze omstandigheden niet financieel aan dit evenement bij te dragen hebben wij toch voor het geamendeerde voorstel gestemd omdat wij een betrouwbare overheid van groot belang vinden; het evenement vindt tenslotte al over (ruim) twee weken plaats. Wij hebben in een toelichting op onze stem  aangegeven niet nog een keer in deze positie gebracht te willen worden en in het vervolg tijdig een voorstel te willen ontvangen, zodat er nog daadwerkelijk een keuze gemaakt kan worden.