Een nieuwe laan in de gemeente Dordrecht, waar de meeste bewoners in 2019 hun nieuwe huis betrokken.

Bij een van de bewoners werd , nog voor ze haar nieuwe huis betrok, een rioolgemaal geplaatst, dat het uitzicht vanuit haar woonkamer bederft en in de avonduren lawaai maakt.

Toentertijd gaf de gemeente toe dat dit een fout was. Er zouden twee bouwtekeningen zijn geweest waarbij op de ene het gemaal ingetekend stond aan de kant van de weg en op de andere vlak voor het huis van een van de bewoners. Er werd toegezegd dat uitgezocht zou worden hoe het had kunnen gebeuren, maar herstel zou zeker plaatsvinden.

Echter enkele jaren later is er nog niets gebeurd en heeft de gemeente de toezegging om de rioolkast te verplaatsen veranderd in het aanbod om de kast te verlagen, opdat het niet meer het uitzicht van een van de bewoners zou bederven. Een en ander zou te maken hebben met de hoge kosten die het verplaatsen zou betekenen.

Over dit probleem ging het afgelopen raadvergadering. De Partij van de Arbeid heeft samen met GroenLinks Dordrecht, de SP en de VSP een motie ingediend die de wethouder opdraagt zich te houden aan eerdere beloftes.

Deze motie is niet aangenomen. De wethouder heeft toegezegd dat er nog steeds naar een oplossing gezocht gaat worden. De meeste partijen lijken hier na al die jaren nog steeds in te geloven.

Samen met de andere indieners van de motie, hebben wij daar minder vertrouwen in. We vinden dat de bewoners recht moet worden gedaan en dat eerdere beloftes moeten worden ingelost.  Er hoeft geen oplossing gezocht te worden. Die is er al: de kast moet worden verplaatst.

Wij, GroenLinks Dordrecht, vinden dat een gemeente bestuur betrouwbaar moet zijn voor haar inwoners. Gemaakte beloftes maken schuld. Gemaakte fouten moeten rechtgezet. De juiste laan ingeslagen.

Wij gaan ervan uit dat het college zijn verlies neemt en de inwoners van de Hazelaarlaan het volledige woonplezier zal teruggeven.