Nieuws
Nieuws

GroenLinks wil meer inzet op verbetering luchtkwaliteit

Met de luchtkwaliteit in Dordrecht is het niet goed gesteld. Enige maanden geleden is er in de stad veel ophef ontstaan over het feit dat de Europese en...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

GroenLinks ontevreden over uitvoering beleid

GroenLinks is ontevreden over de uitvoering van de plannen uit de begroting. Veel plannen zijn vertraagd. De oorzaak van de vertraging is niet altijd...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Vragen aan de Burgermeester over de Bajesboot

...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

De weg naar het verkiezingsprogramma 2006-2010

Via dit berichtje willen we jullie op de hoogte brengen van de wijze waarop de fractie bedacht heeft te komen tot een verkiezingsprogramma voor de volgende...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Windmolens

De maand september staat geheel in het teken van het milieu. Het milieubeleidsplan 2005-2010 is in de commissievergadering van 24 augustus besproken en op...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

GroenLinks: Kies(t) voor leefbaarheid

De raad vergaderde in september over milieu en mobiliteit. Onderwerpen die in elkaars vaarwater zitten. Dat betekent dat je moet kiezen.

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Vragen naar aanleiding plannen BajesBoot

GroenLinks Dordrecht had naar aanleiding van de plannen voor een bajesboot, die bedoeld is voor uitgprocedeerde asielzoekers, een aantal vragen voor de...

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Motie Duurzaamheid

De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2005 ter behandeling van de begroting 2006;

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

AMENDEMENT PRODUCTIEBUDGET EN CULTURELE INITIATIEVEN

De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2005 ter behandeling van de begroting 2006;

06 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Motie Kwaliteit Begroting

De Gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2005, ter behandeling van de begroting 2006;

06 sep 2006

Lees meer