Een keer per week zullen wij op deze pagina een stand van zaken plaatsen over de gedane meldingen (anoniem) en naar welke oplossingen gezocht is 

Wilt u zelf een melding doen? dat kan via onderstaand email adres
 

annie-spratt-4E1JOFK55kc-unsplash.jpg

02-02-2021

Beste lezer,

De afgelopen week zijn er weer enkele meldingen bij het meldpunt Thuisschoolzorgen binnengekomen. Een melder makt zich zorgen over de onduidelijkheid van huiswerkopdrachten bij een school voor voortgezet onderwijs in Dordrecht. Ook wordt extra begeleiding en een motiverende benadering van de school gemist. Er zou te veel gedaan worden of het allemaal normaal is. De voorbereiding op het examen lijkt daardoor slecht.
Een andere melder laat weten dat het al een jaar niet lukt om een goed werkende laptop te krijgen. Daardoor kan de leerling niet aan de online-lessen meedoen en loopt die achterstand op.
We zorgen uiteraard dat deze meldingen bij de verantwoordelijke wethouder terechtkomen.
Dank voor uw melding.


Hartelijke groet,
Fractie GroenLinks Dordrecht

Email3

Bezorgde ouders

18-01-2020

 • Het aantal contactmomenten met de kinderen wordt als onvoldoende ervaren
 • Onduidelijkheid over wat wel of niet goed is voor het kind. Er wordt zo veel gezegd over leerachterstanden dat ouders niet weten of wat er gebeurt aan lesgeven voldoende is. Waarbij het gevoel van niet overheerst.
 • Ontbreken van onderwijs vanwege tekort aan leerkrachten (dit is een geluid dat voor de corona ook al hoorbaar was en nu versterkt)
 • Na het doorgeven van signalen aan directeuren en onderwijsinspectie komen er geen antwoorden.
 • Noodopvang is niet voor iedereen toegankelijk en wordt als onvoldoende ervaren, omdat het slechts om opvang gaat en er geen les wordt gegeven.
 • Zorgen om ontwikkeling van het kind: zowel in leervermogen als de sociale component
 • Aantal schooldagen in het algemeen is (te) laag
 • Voor kinderen is zelfstandig werken erg lastig; niet alle ouders hebben de tijd en of deskundigheid om bij het thuiswerken te gaan zitten. Onbekend is dan ook of het kind wel doet wat het moet doen
 • Zorgen om groep 8’ers. Zij moeten een volgende schoolkeuze gaan maken, maar weten helemaal niet waar ze aan toe zijn.
 • De oplossingen die ouders zoeken raken uitgeput.

Email1

Reacties van scholen

18-01-2020

 • Oplossingen zoeken is complex. Dat wat voor het ene kind werkt, werkt voor een ander niet
 • Het is nodig de aandacht te verdelen tussen de noodopvang op school en het digitaal thuis lesgeven
 • Onderwijskrachten leven steeds meer met stress door de angst ook besmet te raken. Bij de eerste golf leek het erop dat kinderen niet besmet konden raken en of drager zijn van het virus. Dit is nu anders.
 • Te weinig leerkrachten vanwege uitval (ziekte)

annie-spratt-ORDz1m1-q0I-unsplash.jpg

GROENLINKS OPENT MELDPUNT THUISSCHOOLZORGEN

12 jan 2021

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de lockdown verlengd wordt tot 9 februari. Dit betekent onder andere dat de (basis)scholen voorlopig gesloten blijven. Dat baart ons, GroenLinks Dordrecht, grote zorgen: we ontvangen namelijk signalen van zowel ouders als leerkrachten waaruit blijkt dat dat de kwaliteit van het online thuisonderwijs waar kinderen op aangewezen zijn enorm varieert.