Scholen sluiting HELP!

Helaas wijst alles erop dat we nog lang niet klaar zijn met de coronaperikelen. De schade die dit met zich meebrengt is natuurlijk met geen pen te beschrijven. Wat ons enorm aan het hart gaat, is bv de impact die het heeft op onze schoolgaande kinderen.  
De schoolsluiting, na de eerste lockdown, heeft zwart op wit aangetoond dat veel kinderen daardoor leer achterstanden hebben opgebouwd. Inmiddels hebben we te maken met een tweede schoolsluiting omdat we weer in een lockdown zitten. Dit zal onvermijdelijk betekenen dat er een leerachterstand op leerachterstand opgebouwd zal worden waar we ons enorme zorgen over maken. Behalve leerachterstanden zullen de kinderen ook in hun sociale ontwikkeling beperkt worden. 
Nu de kinderen wederom overgeleverd zijn aan thuisonderwijs (digitaal les) is het van cruciaal belang dat dit ook goed en op niveau uitgevoerd wordt en de kinderen de aandacht en hulp krijgen die nodig is.  
Helaas bereiken ons nog te vaak berichten van ouders dat de kwaliteit van het geboden thuisonderwijs op sommige scholen te wensen over laat.  
Inmiddels hebben wij van sommige ouders te horen gekregen dat bijvoorbeeld op sommige scholen

  • enkel herhalingslessen verzorgd worden;    
  • leraren de kinderen ‘s ochtends een half uur laten inloggen en verder de ouders vragen de rest van het onderwijs te verzorgen en,   
  • een ouder de noodopvang verzorgt van kwetsbare kinderen en de kinderen van ouders met vitale beroepen. 

Behalve onze zorgen om de kinderen en de ouders , gaan ook onze zorgen uit naar de onderwijskrachten. We hebben begrepen dat er op sommige scholen te weinig personeel is om deze bijzondere manier van kinderen lesgeven goed te verzorgen. Bovendien lijken de onderwijzers nu ook meer angst te hebben besmet te raken nu er een meer besmettelijke variant is opgedoken. 

Afgelopen week hebben wij dit tijdens de commissievergadering (Sociale Leefomgeving) onze zorgen gedeeld met de commissieleden en de wethouder.    
De wethouder heeft aangegeven graag alle problemen die ouders ervaren te willen weten, zodat hij dit met de schoolbesturen kan bespreken en er maatregelen kunnen worden getroffen. Maar dan moeten die problemen natuurlijk wel gemeld kunnen worden,

Wij hebben daarom een mailadres: help@thuisschoolzorgen.nl aangemaakt, waarnaar problemen, signalen, opmerkingen gestuurd kunnen worden.
Wij verzamelen de meldingen en zullen zorgen dat ze bij de juiste wethouder, dan wel ambtenaar terechtkomen.

Een keer per week zullen wij op onze website  een stand van zaken weergeven over de gedane meldingen en naar welke oplossingen gezocht is