Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de lockdown verlengd wordt tot 9 februari. Dit betekent onder andere dat de (basis)scholen voorlopig gesloten blijven. Dat baart ons, GroenLinks Dordrecht, grote zorgen: we ontvangen namelijk signalen van zowel ouders als leerkrachten waaruit blijkt dat dat de kwaliteit van het online thuisonderwijs waar kinderen op aangewezen zijn enorm varieert.
Op 6 januari heeft Necdet Burakcin (raadslid GroenLinks Dordrecht) zijn zorgen hieromtrent gedeeld met de leden van de raadscommissie Sociale Leefomgeving en met de wethouder, Peter Heijkoop. De wethouder gaf aan dat hij het graag hoort als ouders problemen ervaren, zodat hij die met de schoolbesturen kan bespreken en er maatregelen getroffen kunnen worden.
Het verbaast ons echter dat er in Dordrecht geen centraal contact- of meldpunt is waar ouders en leerkrachten terecht kunnen om hun ervaringen en eventuele problemen met online thuisonderwijs door te geven.
Daarom richt GroenLinks Dordecht het 'Meldpunt Thuisschoolzorgen' op. Iedereen kan problemen, signalen, opmerkingen en/of vragen doorgeven via het e-mailadres help@thuisschoolzorgen.nl. Wij verzamelen alle meldingen en zullen die delen met wethouder Heijkoop en zijn ambtenaren. Elke week publiceren wij op http://dordrecht.groenlinks.nl een geanonimiseerd, actueel overzicht van de ontvangen meldingen en de ondernomen vervolgstappen/oplossingen.
Heb jij ervaringen met online thuisonderwijs in Dordrecht die je wil delen? Of ken je iemand die hieromtrent problemen ervaart? Meld die dan via help@thuisschoolzorgen.nl.