De woningmarkt is zwaar oververhit en grote groepen mensen kunnen geen woningen meer vinden. Het probleem is groot in Dordrecht en er wordt aan gewerkt, maar wat GroenLinks Dordrecht betreft niet hard genoeg. Het lijkt alsof het stadsbestuur niet voldoende de noodzaak ziet voor het bouwen van betaalbare woningen voor ouderen, starters, politieagenten, verpleegkundigen, leraren en al die andere mensen die een plekje op ons mooie eiland zouden willen hebben. Als je geen huis kunt kopen, niet particulier kunt huren en het ook niet lukt om een sociale huurwoning te bemachtigen, wat zijn dan nog je opties? Voor eeuwig bij pa en ma thuis blijven wonen? Je zoekgebied vergroten tot heel Nederland? Met vrienden een huurwoning zoeken zodat je de monsterlijke huurprijs kunt ophoesten? Of moet je dan maar een tentje opzetten in het park?

Om de noodzaak te benadrukken moeten we het probleem zichtbaar maken. Dus, zou jij graag in Dordrecht willen wonen of wil je verhuizen, maar is het een onmogelijke opgave een (passend) huis te vinden? Kom dan op zondag 26 september om 15.00 uur naar het Wantijpark voor een woonprotest samen met GroenLinks Dordrecht. Ook als je wel een huis hebt, maar je je betrokkenheid wilt tonen ben je welkom. Heb je een klein tentje? Neem het mee! Met elkaar laten we zien waar behoefte aan is en dat we er met het bouwen van voornamelijk dure woningen niet gaan komen! Want voor iedere Dordtenaar zou moeten gelden: "wonen is een recht, geen privilege"!