Wij zijn blij met de toelichting die wethouder Burggraaf in e gemeenteraad van 16 januari 2020 heeft gegeven. Dit geeft in ieder geval duidelijkheid over die ene veel gestelde vraag: wordt deze investering gedekt door het vastgestelde onderhoudsbudget?

Deze vraag is tot nu toe altijd met een ja beantwoord. De stukken gaven echter een ander beeld. Het is nu toch echt helder. de investering leidt tot een jaarlijkse besparing en de jaarlijkse kapitaallasten van deze investering passen binnen, en worden ruim gedekt door deze besparing echter…

het beschikbaar gestelde krediet is voor nog 9 jaar terwijl de afschrijving loopt tot respectievelijk 2036 en 2050. Dat betekent dat we na 9 jaar nog een flink stuk van deze investering overhouden waarvoor nog geen dekking is.

Er zijn dan 3 scenario's mogelijk.

  1. je schrijft de investering volledig af binnen 9 jaar. Dit zou echter betekenen dat ander onderhoud niet uitgevoerd kan worden en dat lijkt ons zeer onwenselijk.
  2. dat je de investering binnen 9 jaar afschrijft en het onderhoudsbudget daartoe ophoogt met 24.000 euro per jaar. Deze optie staat ons echter zeer tegen gezien het feit wij misschien wel 4 keer hebben gevraagd of het vorig jaar beschikbaar gestelde budget toereikend zou zijn en onze vragen naar een eventuele second opinion of expert opinion omtrent het MJOP en demarcatie overzicht werden afgedaan met een stellige “niet nodig”. Hoe denkt het college hier nu over?
  3. scenario 3 is instemmen met dit voorstel en na 2030 verder kijken waar we de dekking voor het resterende bedrag kunnen vinden.

voor scenario 3 moet je er echter wel vanuit kunnen gaan dat de genoemde levensduur van 40 jaar van de sportboulevard (dus tot 2050) ook echt realistisch is, of dat er dan exorbitante investeringen nodig zijn om de sportboulevard na 2030 überhaupt te KUNNEN exploiteren. Kan de wethouder hier iets over zeggen?

Al met al constateren wij dat de afschrijvingstermijnen aansluiten bij de financiële verordening, maar dat deze investering dus niet geheel past binnen het vorig jaar extra beschikbaar gestelde onderhoudsbudget. Dit doet echter niets af aan ons begrip dat deze investering op alle fronten duurzamer en waarschijnlijk ook wenselijker is dan de lapmiddelen die tot nu toe zijn toegepast, want een uit de klauwen lopende legionella bacterie in een zwembad is natuurlijk nooit verantwoord.

Sportboulervard