Precies dat gevoel leidde tot het woonprotest van afgelopen zondag in het Wantijpark. Al die discussies in de commissies en in de raad hebben wat GroenLinks betreft te weinig opgeleverd als het gaat om de oplossing voor het probleem van woningnood.

Het huidige woningbouw beleid van de gemeente Dordrecht is niet toereikend om de Dordtenaren, die al veel te lang zoeken naar een woning in die woningbehoefte te voorzien. De tijd van wensdenken en doorstroomtheorie zijn we echt voorbij.

Chris
Chris van Benschop op het Woonportest

Er is een tekort aan sociale huurwoningen, midden huur woningen en "betaalbare" koopwoningen. Onder andere jongeren, ouderen, politieagenten, leraren en verpleegkundigen kunnen geen plekje vinden in onze stad. En juist voor hen stonden wij zondag in het park om te pleiten voor meer woningen, die aansluiten bij hun behoeften en gelukkig stonden wij niet alleen!

Ook de PvdA, de Partij voor de Dieren en de SP willen zich hard maken voor deze Dordtenaren. Dat was dan ook de grootste winst van dit protest, 4 partijen die elkaar hebben gevonden en opkomen voor een gezamenlijk doel: Bouwen, Bouwen, Bouwen naar behoefte!

Het is nu aan deze 4 partijen de krachten te bundelen en samen te werken aan een fatsoenlijk en sociaal woningbouwbeleid. Zondag was het begin, en met elkaar bouwen we aan een koerswijziging. Dordt is ook jouw stad. Wonen is immers geen privilege, maar een recht!

bord protest

Betaalbare woningen zijn schaars, maar wonen is een recht. De afgelopen jaren zijn er door het college vooral dure woningen gerealiseerd. GroenLinks wil dat we bouwen naar behoefte. Dat betekent vooral sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Als er woningen moeten worden gesloopt, zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare woningen terugkomen voor bewoners die in hun eigen buurt willen blijven wonen. GroenLinks wil ook dat het buitengebied groen blijft. We staan er voor open om te kijken naar hoogbouw, maar alleen als dat past op de specifieke plek. Niet elke locatie is hiervoor geschikt.