Al geruime tijd maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) melding van een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Dat leidt tot schrijnende situaties, zoals slapen op stoelen of zelfs op de grond. Afgelopen week werd een nieuw dieptepunt bereikt in de opvangcrisis; asielzoekers moesten buiten slapen, omdat er geen plek meer voor hen was bij de opvanglocatie. Hiermee is de asielopvang voor ons door een ‘humane’ ondergrens gezakt.

In Dordrecht zijn in korte tijd veel opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Een van de opvanglocaties is het gebouw CrownPoint aan de Spuiboulevard. Daarvan is bekend dat momenteel slechts de helft van de gerealiseerde plekken bezet wordt door Oekraïners. De vraag was dan ook of we de asielzoekers uit overvol Ter Apel niet tijdelijk hier in Dordrecht konden opvangen, gezien het aantal beschikbare opvangplekken die we overhouden. De reactie van de burgemeester was dat de gerealiseerde opvangplekken zijn afgestemd op Oekraïense vluchtelingen en dat het vermengen van vluchtelingen leidt tot problemen. Daarnaast houdt de stroom van Oekraïners naar ons land nog aan, waardoor de geregelde opvangplekken voorbehouden moeten blijven voor Oekraïners. Tot slot gaf de burgemeester aan dat er op dit moment in de regio gewerkt wordt aan een structurele oplossing om de druk op de asielketen enigszins te verlichten.

GroenLinks Dordrecht staat voor een humaan en rechtvaardig vluchtelingenbeleid. We zullen dit proces bewaken en nauwlettend volgen.

Bekijk de hele video hier