Een korte omschrijving over jou;

De uitdagingen zijn groot en het vertrouwen in de politiek is laag. De samenleving is verdeelder dan ooit. Om uit deze negatieve spiraal te komen, is het hoogdringend om het beleid een sociaal en menselijk gezicht te geven. Voor GroenLinks staat de mens centraal en benadrukken wij datgene wat ons allen mens maakt en verbindt. Wij verkiezen hoop boven haat, want vergeet niet: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

Quote;

Politiek is keuzes maken. Het kan en moet anders. Het is tijd voor een eerlijk, groen en sociaal Dordrecht.

Wie is Abdullah;

Ik ben student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. In Rotterdam heb ik de opleiding Bestuurskunde met de specialisatie Beleid & Politiek afgerond. Nu volg ik de masteropleiding Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid van Sociologie. In Leiden studeer ik Rechtsgeleerdheid, waar ik dit jaar ga beginnen met de specialisatie Staats- en Bestuursrecht. Daarnaast ben ik vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In die hoedanigheid zet ik me in voor het sterk en krachtig in positie brengen van raadsleden, want een sterke raad doet ertoe.

Waar Abdullahvandaan komt;

Ik ben geboren en getogen in Dordrecht, 27 jaar jong en woon al heel mijn leven in onze historische binnenstad. Zo ging ik naar de basisschool om de hoek (de Statenschool) en deed ik het VWO op het Stedelijk Dalton Lyceum (locatie Overkampweg). Verder ben ik sinds mijn 7e lid geweest van verschillende Dordtse voetbalverenigingen en voetbal ik tegenwoordig met veel plezier bij GSC/ODS.

Dit zijn de doelen van voornaam;

Ik wil het geluid laten horen van de jongeren in de raad, want soms mis ik dat in het besluitvormingsproces. Op die manier hoop ik dat de gemaakte keuzes beter aansluiten op de leefwereld van jongeren. Verder zal ik me inzetten voor meer sociale huurwoningen en betaalbare woningen in Dordrecht. Ook wil ik bijdragen aan een betere relatie tussen de gemeente en de Dordtse sportverenigingen. In een breder geheel geplaatst, komt het neer op het bevorderen van participatie van onze inwoners en maatschappelijke organisaties.

Waar Abdullah voor staat;

 • Menselijke maat
 • Verbinding
 • Daadkracht
 • Openheid

Portefeuilles;

 • Studenten
 • Wonen
 • Sport
 • Vluchtelingen
 • Economie
 • Financiën
 • Grondbeleid
 • Regionale samenwerking
 • Omgevingswet
 • (Burger)Participatie

Adoptiewijk;

 • Sterrenburg