GroenLinks kiest team voor verandering.

De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Dordrecht heeft zaterdag 9 december het 'team voor verandering' gekozen, de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De lijst van 20 GroenLinksers wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter en nu ook lijsttrekker Kitty Kruger. Voordat er begonnen werd aan de verkiezing voor de kandidatenlijst en de vaststelling van het verkiezingsprogramma werden we in de stemming gebracht door Mary Ruisch. Zij schreef de prachtige column ‘Sinds vandaag weet ik het zeker, ik ga me kandideren als raadslid’ over hoe en waarom iemand op de kandidatenlijst van GroenLinks zou willen. Zie voor de volledige tekst de bijlage.
 

Na vaststelling van de kandidatenlijst gaf Kitty Kruger als kersverse lijsttrekker in een mooie speech aan waarom de gekozen kandidaten samen hèt  team Voor Verandering vormen:
“Ik ben vereerd en trots dat u mij allen voor een tweede keer het vertrouwen heeft gegeven lijsttrekker te zijn. We hebben een mooie lijst waarmee we inzetten op vier zetels. Dit zou een verdubbeling betekenen. En we kunnen het bereiken. Deze lijst is een ijzersterk team: een mooie mix met ervaren, getalenteerde en bevlogen mensen Samen gaan we zorgen voor een groen en ontspannen Dordrecht. Voor eerlijk delen in onderwijs, werk en inkomen. Voor gelijke rechten op zorg. Ik ga met alle vertrouwen de verkiezingen in.” aldus Kitty Kruger

Tweede op de lijst is Ab de Buck (54). Ab is reeds jaren actief als lid van GroenLinks in Dordrecht. Ab is deskundig op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid. Hij heeft op dit terrein een groot netwerk opgebouwd en komt regelmatig met initiatieven voor de gemeente.

Op de derde plaats staat Chris van Benschop (28). Zij heeft de afgelopen 4 jaar gewerkt als fractieassistente van de fractie in Dordrecht. Zij is analytisch sterk, geeft een goede onderbouwing aan haar opvattingen en heeft een heldere kijk op de politiek. Chris zal zich gaan inzetten voor burgerparticipatie, het betrekken van de inwoners van Dordrecht bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentebeleid. Zij zal hierbij extra aandacht geven aan de participatie van jonge inwoners.

Nieuw in de Dordtse politieke wereld, maar thuis in de lokale politiek, staat op nummer vier Ernst Sleijser (57). Ernst werkt bij de gemeente Den Haag als hoofd van het Subsidiebureau. Hij is iemand die van binnenuit goed weet hoe de (politieke) hazen lopen. Zijn opvatting is dat politieke partijen en college samen voor het goede voor de stad moeten gaan. “Het belang van de stad stellen boven partijpolitiek”, aldus Sleijser.

Op plaats 5 staat Necdet Burakcin (44). Necdet is wijkagent in Rotterdam-Zuid. Hij brengt vanuit zijn werk veel ervaring en kennis mee op het gebied van veiligheid, integratie en samenleven. Hij vindt meer samenwerking met bewoners belangrijk en heeft goede ideeën over hoe we dit kunnen aanpakken. Het motto van Necdet, dat ook door GroenLinks in het hele land breed wordt uitgedragen, is: “niet schreeuwen maar praten”.

Op nummer zes staat onze jongste nieuwkomer, Jonathan de Lijster (20). Jonathan loopt al enige maanden mee met de Dordtse fractie. Hierdoor is hij op de hoogte van het raadswerk en wat er van fractieleden wordt verwacht. Jonathan zet zich in voor de positie van jongeren in de samenleving en heeft ervaring met het betrekken van jongeren bij de politiek.

Op de plaatsen zeven en acht staan respectievelijk Frans Bauke van der Meer (65) en Lies Brandhof (61). Frans Bauke is al meerdere jaren actief en betrokken bij GroenLinks. Frans Bauke heeft als universitair docent bestuurskunde veel kennis over bestuur en politiek. Ook heeft hij een achtergrond in internationale samenwerking en de vredesbeweging. Lies heeft het laatste halfjaar zowel de fractievergaderingen van GroenLinks als ook de commissievergaderingen bijgewoond. Zij was  regelmatig aanwezig bij andere activiteiten van GroenLinks en heeft zich uitgebreid georiënteerd op de rol en taken van een raadslid. Zij komt uit de gezondheidszorg, en verzet zich tegen ongelijke verdeling in de wereld.

Na acht jaar een overheersende lokale partij, aangevuld met rechtse behoudende partijen is het tijd voor Verandering. Voor beweging in gestelde doelen op klimaat. Voor betere zorg. Voor het werkelijk inzetten van burgerinitiatieven. We hebben gedroomd, we hebben gedacht. Wij gaan nu ook Durven en vooral ook Doen. Met dit ijzersterk team gaan we zorgen voor samenwerking in het sociale domein. Zorg, onderwijs, cultuur en sport vormen met elkaar de ingrediënten voor een gezonde samenleving. Het is genoeg met de bezuinigingen op kunst en cultuur: we gaan het huidige, staande beleid evalueren en zorgen voor meer kans voor de rauwe kanten van de cultuur, meer kansen voor jonge talenten. We gaan ons laten adviseren door een platform van kunstkenners en hen die kunst ervaren.

Het is genoeg met praten over burgerinitiatieven. Wij gaan ervoor zorgen dat een initiatief meer omarmt wordt en de indieners werkelijk geholpen bij het uitvoeren ervan. Zodat de inwoners samen met de overheid de stad kunnen maken.

GroenLinksers zijn verbinders, Wij laten zien dat het één niet zonder het andere kan. Wij willen graag met andere partijen samenwerken. We hebben een diverse samenleving, die wij nooit helemaal kunnen bedienen. Daarom is het goed dat er verschillende partijen zijn, die ieder een eigen focus hebben op een bepaalde thema’s die spelen. Wij gaan elkaar opzoeken in de overeenkomstenen met elkaar het beste voor onze mooie stad Dordrecht realiseren.