begroting 2018

De begroting 2018 bespreking tweede ronde.

Als vervolg op de algemene beschouwingen van 24 oktober over de begroting 2018 vervolgden we 17 november met een tweede ronde.
In de eerste ronde hebben we duidelijk gemaakt dat het GroenLinks gaat om gelijke kansen in onderwijs en werk.
Dat er woningen te verkrijgen zijn in iedere prijsklasse: te koop en te huur. Voor alleenstaanden, gezinnen, ouderen en vooral ook jongeren.
Dat we sneller vooruit moeten met het ondernemen van activiteiten om energie neutraal te kunnen zijn in 2050.
Dat we meer moeten ondernemen ten aanzien van klimaatverandering. Dat we aandacht moeten hebben voor cultuur en kunst.
Dat de zorg onze zorg is.
Op 17 november hebben we onze focus gelegd op onze twee eerder ingebrachte amendementen en motie.

Het amendement voor behoud van Heliantus hebben we omgezet naar een motie.Een technische verandering om het doel: Heliantus financieel te ondersteunen mogelijk te maken.
Deze motie is unaniem aangenomen.
Het amendement waarbij we tekst in de begroting ten aanzien van het beperken van uitstoot giftige stoffen in lucht grond en water hebben aangescherpt is aangenomen.
De motie Houdt Dordrecht uit de kast hebben we voor nu ingetrokken. De wethouder heeft toegezegd, indien het Rijk geen geld meer beschikbaar stelt voor de Regenboogsteden
zij zal overleggen hoeveel de gemeente gaat bijdragen. Wij zullen hierop terugkomen. Voor de volledige beschouwingen en de inhoud van de moties en amendement verwijzen wij naar de bijlagen