Aangekondigde bloedonderzoek PFOA neemt zorgen omwonenden niet weg.

Naar aanleiding van een debat over Chemours, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, die de regering verzoekt om "de zorgen van alle omwonenden serieus te nemen door voor iedereen die dat wil, in samenwerking met lokale instanties, proactief een bloedonderzoek aan te bieden zodat geen enkele kans, hoe klein ook, onbenut wordt gelaten om verhoogde waarden (PFOA) te identificeren".

GroenLinks is van mening dat het onderzoek zo als het nu gepresenteerd wordt, voor de omwonenden geen serieuze betekenis heeft.

GroenLinks heeft dan ook vragen gesteld aan Wethouder R.van der Linden.
Ook landelijk zal door GroenLinks bij monde van Suzanne Kröger vragen gesteld worden in de Tweede Kamer.
Zoals het bloedonderzoek nu gepresenteerd wordt is het niet conform de wens van de Tweede Kamer.

Als eerste: beperkt het contourengebied zich tot een zeer kleine groep bewoners. Het is hetzelfde contourengebied wat al is onderzocht.
Daarnaast is er aangetoond dat in nabij gelegen gebieden ook PFOA is aangetroffen.

Als tweede: in dit contourengebied worden nu de omwonenden, van de direct naastgelegen wijken als Stadpolders en Oudelandshoek uitgesloten,
als wel de naast gelegen wijken van Sliedrecht en gedeelten van Papendrecht.

Als derde: in het contourengebied ligt een wijk in Sliedrecht die in de jaren 70 en 80 vorige eeuw nog niet gebouwd was.

GroenLinks is van mening dat het aangekondigde bloedonderzoek PFOA voor omwonenden dan ook geen serieus en proactief bloedonderzoek is. Het is een selectief
onderzoek, waar niet alle omwonenden die dat willen aan het bloedonderzoek kunnen deelnemen.

Ook aan de voorwaarde, dat geen enkele kans, hoe klein ook, onbenut wordt gelaten om verhoogde waarden (PFOA) te identificeren, voldoet dit aangekondigde bloedonderzoek niet.

GroenLinks vindt dat alle omwonenden aan het bloedonderzoek moeten kunnen deelnemen, wanneer zij dat willen.

Zo als de bloedproeven nu worden voorgesteld is GroenLinks het niet eens met de gang van zaken. Vanwaar al dat onderhandelen het gaat hier om gezondheid en veiligheid!