1.GenX:   Dordrecht gifvrij: Chemours stopt per direct met uitstoot van GenX in onze lucht en ons water! Er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheden om Chemours te sluiten. 

2.Thuiszorg: De uit de wmo betaalde thuiszorg moet voldoen aan de werkelijke zorgbehoefte

3.Bijverdienen: In Dordrecht mogen mensen met een uitkering tot het minimumloon bijverdienen zonder te worden gekort. De barrières voor het doen van vrijwilligerswerk ten tijde van een uitkering verdwijnen. 

4. Jongeren: Dordrecht investeert in jongeren: er komen betaalbare woningen en we investeren in de overgang van opleiding naar werk. 

5. Energieneutraal: Dordrecht is vóór 2040 energieneutraal, door het stimuleren van duurzame energievoorziening (zoals zonnepanelen en windturbines), het energiezuinig maken van woningen, kantoren, en bedrijven, en het inzetten op schoon vervoer. 

6. Duurzaam: Dordrecht slaat krachtig de weg in naar een duurzame en circulaire economie. Innoverende bedrijvigheid die daarbij past en aansluit op de lokale arbeidsmarkt krijgt voorrang. 

7. Diversiteit: We zetten ons permanent in om acceptatie van diversiteit te bevorderen. Het gaat hierbij om diversiteit in brede zin: leeftijd, beperking, afkomst, religie, seksuele voorkeur, genderdiversiteit - alle diversiteit mag gevierd worden! 

8. Vluchtelingen: Dordrecht zorgt voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen starten direct na aankomst in Dordrecht met een taalcursus en indien mogelijk met (vrijwilligers)werk. 

9. Inspraak: Dordrecht betrekt bewoners actief bij besluitvorming en invulling van beleid. Hiertoe wordt er geëxperimenteerd met vormen van inwonersoverleg en buurtbestuur. 

10.OV: Beter en duurzaam Openbaar Vervoer: OV is niet alleen gericht van en naar het centrum, maar ook binnen en tussen wijken. De intercityverbinding richting Rotterdam moet in stand blijven en de verbinding met Brabant en Den Haag Centraal moeten worden hersteld.