Mobiliteit

GroenLinks vindt dat Dordrecht duurzaam, gezond en schoon moet zijn. De stad is er voor de mensen. Alle Dordtenaren hebben recht op een gezonde omgeving. De structuur van de stad is verouderd, gericht op de auto in plaats van de mens. Veel gebouwen zijn ongezond en onzuinig. Er is veel te doen.

Fiets

GroenLinks gaat door met een fietsveilige stad. Een stad waar de auto te gast is. In vervolg op onze Nota "Dordrecht een fietsveilige stad" zullen wij in de komende tijd de nota evalueren en weer een nieuwe schouwronde maken en met de fietsgebruikers met nieuwe aanbevelingen  van de bewoners komen. Vooruit lopend hierop  hebben wij  alvast enkele aandachtspunten opgenomen.

Betere fietspaden: Fietspaden worden breed genoeg, van rood gerecycled asfalt, met ruime bochten en voorrang op rotondes. Alle fietspaden langs de hoofdroutes in het centrum worden tweerichtingsfietspaden aan weerszijden van de straat.

Meer fietsroutes: Het netwerk van en naar het centrum wordt uitgebreid. Ook de wijken onderling worden met een beter netwerk met elkaar verbonden Alle fietspaden worden scootervrij.

Meer fietsenstallingen: Dordrecht krijgt buurtstallingen, mobiele fietsenstallingen en fietstrommels bij woningen die geen berging hebben, bij evenementen zijn er gratis bewaakte fietsenstallingen. De politie blijft een hoge prioriteit geven aan de aanpak van fietsendiefstal.

Betere aansluiting fiets met OV: Bij treinstations komen meer fietsstallingsmogelijkheden. Deelfietssystemen worden verder uitgebreid.

Er worden voldoende Fietsnietjes en oplaadpalen geplaatst bij de winkels, parken en in het buitengebied.

Er worden meer bagagekluizen voor fietsers bij het station geplaatst.

Fietsdoorstroming: Verkeerslichten worden afgesteld volgens het principe: eerst voetganger en fietser, dan OV, en dan pas de auto, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van speciale afstellingen bij regen.

 

Overig vervoer

Schoon en duurzaam vervoer: Taxi’s en bussen gaan elektrisch of op waterstof rijden net als alle voertuigen van de gemeente.

Schoon en duurzaam vervoer: Taxi’s en bussen gaan elektrisch of op waterstof rijden net. De gemeente verhoogd het tempo van omschakeling van alle voertuigen naar elektrisch of waterstof rijden en is in 2022 omgeschakeld GroenLinks goed (elektrisch) openbaar vervoer van en naar een autoluwe binnenstad en tussen de wijken.

GroenLinks wil dat de auto te gast is: in de  Binnenstad en de Wijken.

Betere Intercity-verbindingen (en in de toekomst Lightrail): deze zijn hard nodig.

Op A16 en in N3 in stedelijk gebied wordt de maximumsnelheid 80km/u.

We bevorderen autodelen en zorgen voor goede parkeergelegen aan de rand van de stad, waar fietsen beschikbaar zijn en openbaar vervoer goed aansluit.

Deze maatregelen maken ook een andere inrichting van de stad (stationsgebied  Schil en Spuiboulevard)  mogelijk, waardoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid toeneemt.