Dordrecht kan en mag zich een echte cultuurstad noemen, met prachtige musea en een actief cultureel leven. Willen wij als stad aantrekkelijk blijven voor de bewoners, maar ook een grotere aantrekkingskracht hebben op jongeren en toeristen, dan kunnen we het niet alleen van oude gebouwen en prachtige gevels hebben. Dan zal ook de actieve cultuurbeleving op orde moeten zijn. Kunst en cultuur zijn er voor en door iedereen. Daar gelooft GroenLinks in. We gaan voor: 

Cultuur

Een nieuw Cultuurbeleid anno 2018: Het Dordtse cultuurbeleid is verouderd en moet worden vernieuwd zodat het past bij deze tijd.

GroenLinks ziet een platform voor cultuur als en mooie vorm van democratie waarbij cultuur wordt gevormd vanuit de ziel van de gemeenschap. Burgers en professionals praten mee over het nieuwe cultuurbeleid en adviseren het gemeentebestuur.

Jeugd & jongeren: GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. We zetten daarom in op cultuur- en muziekeducatie op scholen. 

Ook voor oudere jongeren is een gevarieerd aanbod (incl. uitgaansleven, met ruime openingstijden) belangrijk. 

Betere benutting van het Energiehuis: Het Energiehuis is een mooie voorziening, maar is het zonde dat de locatie wordt onderbenut. Dit gaan we samen aanpakken.

Lokale radio en TV: GroenLinks vindt dat, naast krant en internet, een lokale radio en televisie onmisbaar zijn voor algemene informatievoorziening, alsook voor verspreiding van kunst en cultuur onder inwoners. 

Cultuur voor iedereen, ongeacht inkomen: Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een lager inkomen. 

Maatwerk: We zorgen ervoor dat het proces van het verlenen van vergunningen voor evenementen wordt verbeterd. Wij willen maatwerk in plaats van rigide regels. 

Broedplaats: Geschikte leegstaande ruimtes worden een broedplaats voor nieuwe culturele (burger)initiatieven en kunstenaars door ze tijdelijk tegen een lage prijs te verhuren.

Ruimte voor kunst

Ruimte voor kunst en cultuur: Kunst en cultuur hebben een grote waarde voor onze maatschappij. Er is behoefte aan een goede culturele basisinfrastructuur en aan continuïteit ook op wijkniveau. De gemeente faciliteert ontmoetingsplaatsen waar Dordtenaren kunst kunnen maken of ervan genieten.

Ruimte voor kunstenaars: Dordrecht kiest ervoor om een deel van haar maatschappelijk vastgoed definitief beschikbaar te stellen voor kunstenaars. Een goede spreiding van deze locaties over de stad is daarbij essentieel.

Kleine instellingen: Kleine instellingen hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de culturele infrastructuur en worden daarom ondersteund.

Kunst in de openbare ruimte: Dordrecht stimuleert kunst in de openbare ruimte. De 1%-regeling (artistieke verfraaiing) bij nieuwbouw wordt weer toegepast.

Bruisende stad

GroenLinks staat voor een open, ontspannen en bruisende stad. De stad is van en voor alle Dordtenaren

Divers uitgaansaanbod: Bij een bruisende stad hoort bruisende horeca waar voor ieder wat wils is. In het centrum komen vrije openingstijden.

Festivals en evenementen: De gemeente blijft grootschalige festivals en evenementen met kleinschalige wijkinitiatieven verbinden. Organisatoren van festivals en evenementen in parken zorgen dat de natuur niet beschadigd wordt. We verduurzamen de stedelijke festival kalender.

Toerisme: Dat Dordrecht populair is, verbaast ons niet. We zetten in op een plan voor het beheersen van de groei van het toerisme. Zo scheppen we duidelijkheid voor alle partijen. We reguleren de particuliere verhuur aan toeristen. We streven naar een breed aanbod aan activiteiten gericht op een diverse groep bezoekers en het spreiden van infrastructuur voor toeristen over de hele stad.