Waarom GroenLinks:
Voor een wereld die eerlijk is naar iedereen en dus iedereen gelijke kansen geeft voor onderwijs en eigen woning. Dit kunnen we alleen doen in een wereld die klimaatverandering tegengaat en hart voor de mensen heeft.

Wat doe ik in het dagelijks leven:
Data Specialist

Wat wil ik bereiken:
Eerlijke en duurzame wereld

Mijn favoriete plek in Dordrecht
De dijk