zomerreces 2019
zomerreces 2019

zomerreces 2019

Het zomerreces is begonnen.

Voor vele raads-, en commissieleden een welkome pauze voor bezinning. Ook voor de fractie van GroenLinks. Het afgelopen seizoen is er veel gebeurd. Er zijn op alle vlakken wel bijzondere gebeurtenissen geweest. 

Zo hebben we bij sociaal vooral te maken gehad met bijvoorbeeld de spanningen rondom het Kromhout - Leger des Heils. Gelukkig heeft dit ook positieve kansen opgeleverd: een nieuw daklozen beleid in wording.
Hebben we vlak voor het reces nog begrepen dat er toch weer bezuinigingen aankomen op het gebied van de zorg. Als GroenLinks kunnen we bezuinigingen accepteren als dit niet de de benodigde zorg in de weg staat. De zorg moet en kan allemaal effcienter, daar geloven we heilig in. Daarvoor zal dan ook geinvesteerd moeten worden om nieuwe ideeen uit te zoeken. "De kosten gaan voor de baten uit", zoals wel vaker wordt gezegd.
Op het gebied van cultuur zijn gelukkig de eerste stappen gezet, naar een nieuw cultuurbeleid. Fantastisch hoe interactief iedereen, die ook maar iets met kunst en cultuur te maken had , bij elkaar kwam voor een interactieve avond. meerdere ideeen zijn de revue gepasseerd. Als vervolg stap is al toegezegd dat er nu met alle inwoners gesproken gaat worden. De professionele en amateur kunst / - cultuur moet breeduit een plaats krijgen in de samenleving.
Voor de energietransitie heeft GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend, dat door meerdere partijen ondersteund is. GroenLinks is er van overtuigd dat er veel plannen zijn , maar dat we te langzaam handelen. Sterker nog, dat er in principe nog helemaal geen duidelijke tijdslijn ligt, waarmee we de klimaatdoelstellingen gaan behalen. Na het reces gaan we hier voortvarend mee verder. Samen met de commissie fysiek zal er een thema-avond worden georganiseerd waarbij dit initiatiefvoorstel een duidelijk onderdeel zal zijn.
Na het reces zullen we een politiek cafe organiseren omtrent diversiteit. Tweedeling in de samenleving lijkt zich steeds meer te manifesteren. Tussen arm en rijk, maar ook tussen verschillende culturen, sexen, geloven, levensovertuigingen.
Verdraagzaamheid en elkaar iets gunnen is zo belangrijk om een ontspannen samenleving te hebben.
Vanuit het college staan allerlei programma's op stapel:
800 jaar stad, aanpakken gevaarlijke verkeersknooppunten, verkoop Eneco, het behalen van de bouwambitie etc. Met al deze onderdelen zullen wij ons zeker bemoeien. Zullen wij de duurzaamheid, diversiteit en leefbaarheid altijd als ijkpunt nemen.

 

Wilt u de fractie GroenLinks iets vragen of aangeven:
https://dordrecht.groenlinks.nl/afdeling

Namens de fractieleden: Ab de Buck, Chris van Benschop, Necdet Burakcin, Frans-Bauke van der Meer, David Timmer, Chris Grimmius en Kevin Rietveld.
Iedereen een heel fijne zonnige zomer toegewenst.