Workshop bij Drechtraad over energie-neutraal in 2050

Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn: alle energie die we gebruiken komt dan uit duurzame bronnen, we stoten geen CO2 meer uit. GroenLinks vindt dat belangrijk: het is nodig om ecologische rampen en schade door extreem weer te voorkomen. Maar het is ook aantrekkelijk, want de stad wordt er schoner door, het levert nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op en biedt kansen op sociaal gebied. Daarom willen we het doel al in 2040 hale

Op donderdag 4 oktober was er hierover een workshop in de Drechtraad Het begon met een wervend verhaal van Diederik Samsom, een van trekkers van nationale energie-akkoord. Hij is er van overtuigd dat we als samenleving het doel van de energietransitie halen, omdat de ontwikkelingen in duurzame energie veel sneller gaan dan verwacht. Zo is windenergie op zee veel goedkoper geworden, en rollen de zonnepanelen in hoog tempo van de band.

In de workshop was het ook goed om te zien dat er veel goede initiatieven zijn in de stad: Zoals de 350 Dordtenaren die via Drechtse Wind investeren in een windmolen in de haven, HVC dat werkt hard aan het warmtenet, woningbouwcorporaties die woningen isoleren, het Da Vinci College dat steeds meer mensen op leidt voor duurzame techniek... Toch is de realiteit dat op dit moment nog maar een klein deel, namelijk 6%, van de energievoorziening in onze stad duurzaam is. De rest komt uit fossiele bronnen, zoals gas en kolen.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de politiek zich er nu vooral op richt dat woningen los komen van aardgas. Een belangrijke stap. Maar er zal meer nodig zijn om het doel te bereiken van energie-neutraal in 2050. Daarvoor moet werk wordt gemaakt van energiebesparing, van schoon transport, en van opwekking van meer duurzame energie uit wind en zon. Dat vergt een systematische, solide aanpak. Landelijk is er een klimaatwet aangenomen, waarin het Rijk zich verplicht om doelen te halen. Dat vertaalt zich ook in taken en doelen voor de gemeente. In de Dordtse raad ontbreekt hiervoor nog vaak de urgentie. GroenLinks zal zich daarom inzetten om dit onderwerp steviger neer te zetten. Zodat we onze verantwoordelijkheid nemen, en profiteren van de kansen die dat biedt. Het is tijd voor verandering – tijd voor een energieneutrale stad.