In het kader van woningbouw op nog beschikbare plaatsen op ons eiland, heeft onze fractie  GroenLinks Dordrecht kennisgenomen van de Raads Informatie Brief  over mogelijke woningbouw bij Stichting “De Hoop”. Het plangebied ligt aan de oostkant van Dordrecht, in de oksel van de Noordendijk en Oudendijk, ten noorden van de Provincialeweg. Het ligt aan de rand van de wijk Dubbeldam. Aan de westkant grenst het plangebied aan een bedrijventerrein (Sikkelstraat), ten noorden van de Noordendijk bevindt zich de wijk Stadspolders. Aan de oostzijde ligt de tussen 2005 en 2010 gerealiseerde woonwijk De Hoven.

In deze informatie brief  valt ons op dat van de geplande ongeveer 100 woningen er slechts 8 als sociale huurwoning zijn voorzien. Dat is minder dan het streefpercentage van 10% voor Dordrecht als geheel. Gezien de locatie en gezien het feit dat op sommige andere locaties nog minder of zelfs helemaal geen sociale woningbouw is gepland, is onze vraag aan het college of het niet voor de hand zou liggen om bij De Hoop in te zetten op een hoger percentage sociale huur.

Een tweede vraag aan het college  is of en hoe corporaties bij de te realiseren sociale huurwoningen betrokken zijn/worden en of en hoe wordt gegarandeerd dat de betreffende woningen niet na de standaardtermijn van 15 jaar worden verkocht en dan niet langer sociale huurwoningen zijn.