Week van de Vrede 2018
Week van de Vrede 2018

Week van de Vrede 2018

Van 15 tot en met 23 september is de jaarlijkse vredesweek georganiseerd door vredesorganisatie PAX (vredesweek.nl/) onder het motto ‘Vrede wie Durft’. GroenLinks heeft in 2014 een vredesvlag aangeboden aan de raad met het verzoek deze jaarlijks te mogen ophangen op de Toren van het Stadhuis. Ook dit jaar wordt de vlag weer opgehangen om aandacht te vragen voor de roep om een einde aan geweld Een roep die steeds luider klinkt.

Op de vlucht voor oorlogsgeweld, die duizenden mensen van huis en haard verjaagd, op zoek naar veiligheid en bescherming. Dat doet ons er bij stilstaan dat we hier al relatief lang in vrede leven. Onze democratie speelt daarin een grote rol. Dialoog, respect, diversiteit en samen leven. We vinden ook dat je met elkaar moet blijven bouwen aan die vrede. Door te verbinden en aandacht te geven aan de vele organisaties en journalisten die met gevaar voor eigen leven zich inzetten voor Vrede, Veiligheid en Mensenrechten.

Deze hele week zijn er door het hele land mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor vrede en voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië. Zij vormen een tegenkracht tegen de angst voor vluchtelingen en de mogelijke polarisatie in de Nederlandse samenleving die dat teweeg brengt. Doe jij mee?