Wat is er aan de hand in deze stad.

Zo luidt een artikel uit de Poorter, wijkkrant voor de Binnenstad en de Noordflank.
In dit artikel wijst de Poorter op verschillende, in hun ogen opmerkelijke gebeurtenissen ten aanzien van burgerinitiatieven.
Columnist Kees Thies wijst de afgelopen week in zijn column op de Kunstkerk, die ook al is verkocht aan een projectontwikkelaar,
terwijl er een, naar zijn idee, kansrijk burgerinitiatief lag waarbij directe omwonenden en buurtbewoners waren betrokken.
Thies constateert in zijn column dat, na meer dan een jaar, er nog steeds niets is gebeurd met de Kunstkerk en dat deze zelfs staat te verloederen.

Wat is er aan de hand in deze stad, hoe serieus worden de plannen van betrokkenen en initiatiefrijke burgers genomen, vraagt GroenLinks zich af.

Al eerder hebben wij kritiek geleverd op het omgaan met burgerinitiatieven, zoals de Kunstkerk en het pand Doelesteijn aan het Steegoversloot.
Teleurgesteld zijn we over hoe er is omgegaan met inwoners die zonnepanelen plaatsen om zo een bedrage te leveren aan een energie
neutraal klimaat. Ja, zij hadden geen vergunning aangevraagd, maar is er dan geen mogelijkheid om in gesprek met de betrokkenen tot
een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen?

De VSP en SP hebben hun zorgen geuit hoe er is omgegaan met inwoners, die hun gehuurde panden willen aankopen en
zien dat deze worden ‘weggegeven’ aan een grote projectontwikkelaar.

Vragen die in de ogen van GroenLinks terecht zijn en vooral de kernvraag onderstrepen:
“Hoe gaan we om met onze Dordtse inwoners als we willen dat zij betrokken zijn en blijven en (mede)zorgdragen voor onze stad? “.
Waar is het vertrouwen in de Dordtenaren die hun verantwoordelijkheid willen nemen voor hun stad, mee willen denken en mee willen doen!
Of is dit alleen gegund aan grote project ontwikkelaars?

In het collegeakkoord worden duidelijke woorden gesproken over samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad.
Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel. Dit zou moeten leiden tot betere resultaten, tot andere keuzes.

De roep in de samenleving om een krachtige, stimulerende, dienstverlenende en handhavende overheid is duidelijk.
Wij stellen de vraag welke ruimte mensen/groeperingen in onze stad krijgen om zelf dingen te organiseren
en welke steun kunnen ze hierbij verwachten van het lokale bestuur.
Overal in het land ontstaan nieuwe arrangementen tussen inwoners en overheden.
De ‘Eigen Kracht’ van de samenleving staat daarin centraal.

GroenLinks verwacht dat dit college, met nog een jaar te gaan tot aan de volgende lokale verkiezingen,
zich houdt aan de uitgangspunten uit het collegeaccoord.
We zijn dan ook benieuwd naar de antwoorden op de vragen over het Groothoofd en de Palingstraat.
We zijn benieuwd naar het nieuwe beleid ten aanzien van het plaatsten van zonnepanelen.
We zijn benieuwd naar de afspraken die de gemeente heeft met de projectontwikkelaars ten aanzien van de Kunstkerk.

Wat is er aan de hand in deze stad waar zoveel particulier initiatief wordt getoond en regelmatig niet wordt beloond!