Leger des Heils
Leger des Heils

vragen nav de voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger Des Heils

Tot onze verbazing hebben wij via het AD moeten vernemen dat de dagopvanglocatie van het Leger Des Heils aan de Dubbeldamseweg-Noord aan het einde van dit jaar wil gaan sluiten en zijn activiteiten door wil zetten in het gebouw aan het Kromhout/Kasperspad, waar onder meer de nachtopvang zit.  

Als GroenLinks-fractie waren wij uitermate verbaasd om zo’n belangrijke ontwikkeling, die binnen de samenleving sociaal-maatschappelijke vragen oproept cq onrust veroorzaakt, uit de krant te moeten vernemen. Ons inziens had het Leger des Heils beter eerst met de gemeente een communicatieplan opgesteld. Voor beide groepen: bewoners in de omgeving en de bewoners en bezoekers van het Leger des Heils levert dit nu onnodige onrust. Wij hebben hier vragen over gesteld aan het college en verwachten hier snel antwoord op.