Voor een kernramp is een slimme overheid goed voorbereid met een preventief beleid.

Naar aanleiding van het Artikel in het AD van 30 september jl. waarin in summiere bewoordingen wordt gemeld dat er in oktober aan minderjarigen in de Regio Jodiumpillen worden thuisgestuurd.
Bedoeld om bij een kernramp het risico op schildkierkanker te verminderen.

Is GroenLinks verbaasd dit bericht ergens achterin de krant te moeten vinden. Het is nog al niets om Jodiumpillen zomaar even thuis gestuurd te krijgen.
Niet iedereen leest de krant en voorlichting over de wijze van inname. En wat te doen bij een kernramp staat niet echt op ons netvlies. Evenzo niet de gevolgen van een kernramp.

GroenLinks heeft dan ook per omgaande art. 40 vragen hierover gesteld aan het College.

Al op 15 augustus valt er te lezen op de website van WISE (World Information Center on Enerergy) “dat de regering in oktober begint met de distributie van jodiumpillen.
Het is de bedoeling dat mensen die – na een ernstig kernongeval - innemen voordat de radioactieve wolk overtrekt”. 
De distributie zou eigenlijk in september beginnen maar dat ging de Veiligheidsregio's wat te snel: Ze maken zich zorgen over het ontbreken van goede voorlichting
aan de bevolking rond de verstrekking van de tabletten.
"Wij voorzien dat door het ontbreken van een publiek begrijpbare context, er grote onrust gaat ontstaan bij de distributie van jodiumtabletten.
De veiligheid van kerncentrales zal wederom ter discussie komen en de onrust die er in sommige regio's hierover is, zal worden versterkt."

GroenLinks deelt de opvatting van de Veiligheidsregio’s  dat het ontbreken van goede voorlichting van belang is. Je wilt geen onnodige onrust.
Maar het zondermeer maar gaan slikken of zelf aanschaffen van pillen, zonder dat er een goede uitleg is van het hoe, waarom en wanneer kan gewoon niet.
Zwangere vrouwen blijken deze pillen nu zelf te moeten aanschaffen bij de Apotheker. En de jongvolwassenen tot 40 jaar mogen dit zelfde doen, zonder enige waarschuwing of uitleg.

De kerncentrale van  Doel ligt 3 km van de Belgische grens. Dordrecht ligt minder dan de vereiste 100 km van de kerncentrales bij de Belgische grens. Te dichtbij om een discussie over de veiligheid van kerncentrales niet permanent op de agenda te hebben staan.
Daarom heeft GroenLinks ook een bijlage aan de art 40 vragen  toegevoegd met 22 punten. Zaken die ten minste in beeld en geregeld zouden moeten zijn voor een allesomvattende
voorbereiding op een mogelijke kernramp (i.c. in de omgeving van Dordrecht, dus in Doel, Mol en Borssele), waarvan tevens de veronderstelling is dat die op dit moment in Dordrecht en Zuid-Holland (goed) geregeld zijn.  

GroenLinks is tevens van mening dat zeker in het geval van kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, ziekenhuizen, huisartsenposten en verloskundigenpraktijken voldoende jodiumtabletten aanwezig moeten zijn met de juiste gebruiks-, en handelingswijze. Dit voorkomt een chaos bij de apotheken op het moment dat mensen het meest gevaar lopen.
Algehele preventie is noodzakelijk als men weet dat de kerncentrales in Doel en  Mol weer onveilig bevonden zijn en weer voor 10 jaar opgeknapt worden en dat Borssele ook zo zijn problemen heeft.  

GroenLinks wacht met interesse de beantwoording af.

Vindt U dat u al goed geinformeerd bent en wilt  U hier op reageren schrijf dan naar info@groenlinks.dordrecht.nl