Vinden de Statushouders in de Drechtsteden hun weg?

Afgelopen dinsdag is er een presentatie gegeven op Drechtsteden dinsdag na de invoering van het nieuwe beleid. Het Project Impuls vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden. Binnen dit beleid staat activering vanaf het eerste moment dat een statushouder gehuisvest wordt. Begeleiden naar werk, doormiddel van stage, taallessen op de werkplek. Waarbinnen de eerste zes weken gestart wordt met een menukaart, waarin behalve gestart met inburgering, er een volledig overzicht gemaakt wordt met de statushouder wat hij / zij kan en wat er nog nodig is; maatwerk dus. Op dit moment tellen de Drechtsteden 1052 personen als statushouders; in het totaal 752 huishoudens.

Met de menukaart (de eerste zes weken) zijn 411 personen gestart, hebben 175 personen een taalwerkstage, hebben 61 personen vrijwilligerswerk, 21 personen (partime) werk, gaan er 25 personen naar school, zijn er 29 personen uitgestroomd. In totaal zijn er 106 personen financieel onafhankelijk geworden: 10% van het geheel.

Al met al toch een goed resultaat. Er wordt hard gewerkt om de verbeter punten : betere aansluiting tussen stage, werk ect te vinden. De verhalen van Lawand, Samson en Omas hebben indruk gemaakt. Nog wel gebrekkig, maar redelijk verstaanbaar hebben zij de Nederlandse taal geleerd met name op de werkvloer. Dit blijkt toch de beste manier te zijn om een taal aan te leren. Vanuit het werk en met collega’s. Vanuit de stage bieden sommige werkgevers een betaalde baan aan. Zo heeft Lawand (in zijn thuisland ict-er) geleerd voor automonteur en een jaar contract gekregen. Samson probeert werk te vinden in zijn beroep als financieel medewerker en Omas droomt ervan om over een tijdje een eigen bakkerij te hebben. Alle drie de mannen geven aan dat het belangrijk is om je onder de Nederlanders te begeven. Om zo de taal en de gewoontes onder de knie te krijgen. Alle drie uiten zich dankbaar dat zij door Nederland opgevangen zijn , nadat zij uit een oorlogsgebied gevlucht zijn.

GroenLinks is blij dat we het in de Drechtsteden goed doen. Met kleinschalige opvang. Met maatwerk ten aanzien van scholing, werk en inkomen. Ieder mens verdient een veilig leven en wij kunnen dat op een bescheiden manier bieden. GroenLinks is trots dat we in de Drechtsteden artikel 1 van de Grondwet respecteren. Waar er voor iedereen die in Nederland woont een plekje is en iedereen kan zijn die hij wil zijn.