Afgelopen week werd bekend dat Chemours een definitieve vergunning krijgt voor het lozen van verschillende PFAS stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen die in het drinkwater terechtkomen. 

 

GroenLinks Dordrecht betreurt het dat deze vergunning wordt afgegeven, juist nu tal van landen, waaronder Nederland, een aanvraag bij het European Chemistry Agency hebben ingediend voor een totaalverbod van alle 6000 PFAS stoffen. 

 

Het standpunt van GroenLinks Dordrecht is duidelijk: stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid of het milieu moeten niet uitgestoten worden. We zullen niet stoppen om dit geluid te laten horen bij de nationale overheid en de EU. Tevens roepen we Chemours op om, vooruitlopend op Europese regelgeving, nu al te stoppen met het lozen van PFAS.