Van Voetbalveld naar voedselveld.

Weinig animo voor ondersteuning van dit mooie burgerinitiatief van Drechtstadboer in de commissie Fysiek. De commissie vond het bijzondere burger-, en ondernemersinitiatief sympathiek, maar……. Het college had middels een raadsinformatiebrief laten weten dit initiatief niet te ondersteunen. Een duidelijk argument hebben wij niet kunnen ontdekken. Het college gaat er vanuit dat de vermeende benodigde 5ha (in werkelijkheid slechts 0,5 ha) de ontwikkeling van woningen in dat gebied in de weg zal staan. Er is immers aangegeven dat we in Dordrecht 10.000 woningen moeten bouwen waarvoor alle ruimte nodig is/ bouwen waarvoor alle ruimte nodig is. Echter het ontwikkelperspectief van de Gemeente voor Amstwijck laat Groen toe.

Groenlinks heeft hier twee bedenkingen bij:
Het aantal van 10.000 woningen is in onze ogen nog steeds een niet realistisch aantal
0.5 ha voor een voedselveld kan nooit woningbouw in de weg staan.
De initiatiefnemers zijn juist uitgegaan van woningbouw in een gezonde omgeving van een voedselveld. En juist dit laatste argument vindt het college dan wel weer sympathiek. Bij het ontwikkelperspectief van Amstelwijck zou “gezond wonen” worden meegenomen en dan kan Drechtstadboer het initiatief opnieuw indienen.
 

Groenlinks heeft de commissie voorgesteld dit initiatief toch te steunen middels een startnotitie, waardoor goed in kaart kan worden gebracht wat de haken en ogen voor dit project zijn. Het businessplan verbeterd kan worden en eventueel andere lokaties in beeld kunnen worden gebracht, mocht een voedseltuin na een aantal jaren toch ruim baan moeten maken voor woningen..

Het is teleurstellend dat de initiatieven die door burgers worden aangedragen zo weinig animo bij het college te weeg brengen. Een van de Initiatieven die ook in het NieuwDordtsPeil genoemd zijn.
GroenLinks is voor Verandering in aanpak van burgerinitiatieven. Meer aan de voorkant met de indieners bekijken en ondersteunen wat de grootst mogelijke kans van slagen is bij het indienen van een initiatief.
Wij staan voor burgerparticipatie in de breedste zin van het woord. Inwoners krijgen de ruimte zelf initiatieven in te dienen over hoe zij hun stad denken in te vullen. Wij geven vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Een initiatief dat oa. in Ede en andere plaatsen al tot een succes heeft geleid, moet toch in Dordrecht ook mogelijk zijn. Een unieke bundeling van innovatie, kennis, bedrijvigheid en onderwijs op het gebied van gezonde en duurzame voeding.
zie link en voetnoot.

Dordrecht heeft de Drechtstadboer, die notabene subsidie krijgt van de Provincie voor het starten van initiatieven. Opnieuw worden burgers met een goed initiatief ontmoedigd. Het is tijd voor Verandering in de aanpak van burgerinitaitieven.

 

http://www.drechtstadsboercooperatie.nl/

voetnoot
https://www.ede.nl/gemeente/over-ede/edekiestvoorfood/foodinitiatieven/
( Inwoners en bedrijfsleven zorgen nl. in Ede voor steeds meer deelname aan allerlei initiatieven rondom lokaal, ambachtelijk en duurzaam voedsel. In de regio zijn tal van Food-initiatieven te noemen: Voedingsziekenhuis Gelderse Vallei, het World Food Center, werkgroep Eetbaar Ede en nog vele andere.)