Ruim de helft van de Dordtenaren is klaar met Vuurwerk.
Ruim de helft van de Dordtenaren is klaar met Vuurwerk.

Ruim de helft van de Dordtenaren is klaar met Vuurwerk.

Ruim de helft van de Dordtenaren is klaar met Vuurwerk.

Zo kopte een artikel van, 24 november 2018, op de voorpagina van het regionale AD. Dit is dan toch maar mooi bereikt. Door oa. het meldpunt vuurwerkoverlast hebben vele Dordtenaren kunnen laten weten dat zij meer last dan plezier hebben van het jaarlijks afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling.

In 2012 startte GroenLinks Rotterdam samen met de afdelingen Den Haag, Amsterdam, Enschede en Groningen het meldpunt vuurwerkoverlast. In zes jaar tijd kwamen er meer dan 380.000 meldingen van vuurwerkoverlast binnen.

De afgelopen jaren hebben ook Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht zich aangesloten bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast.

In de gemeenteraad heeft GroenLinks zich hard gemaakt om stapje voor stapje Vuurwerkvrije zones te verkrijgen, dat ook uiteindelijk gelukt is. Helaas hebben we tot nu toe niet de handen op elkaar gekregen voor een algeheel vuurwerkverbod.

Landelijk heeft onze partij, mede dankzij het meldpunt, het voor elkaar gekregen dat gemeenten nu zelf kunnen bepalen een lokaal vuurwerkverbod in te stellen.

In Rotterdam heeft het college besloten vanaf de jaarwisseling 2019/2020 een vuurwerkverbod in te stellen. Vuurwerk mag dan alleen nog worden afgestoken bij professionele shows en speciaal daartoe aangewezen zones. Ook het college van Amsterdam heeft inmiddels aangekondigd op een vuurwerkverbod in 2019/2020 aan te sturen.

Omdat dit alternatief nu geboden is, zal Rotterdam dit jaar geen meldpunt inrichten. Een meldpunt zelf opstarten in de Drechtsteden ligt helaas niet binnen onze mogelijkheden. Wij hebben hiervoor contact opgenomen met Bureau Handhaving en de Wijklijn.

Van hen hebben we begrepen dat er op de site van Dordrecht bij de Wijklijn een mogelijkheid is tot het speciaal melden van vuurwerkoverlast. Duidelijk mag ook zijn dat men altijd het 0900 nummer kan bellen van de politie en bij direct gevaar 112.

Bij de begrotingsbespreking van dit jaar heeft GroenLinks de Burgemeester gevraagd aandacht te schenken aan de vuurwerkvrije zones. De eerder aangewezen zones, zoals bij scholen en verzorging tehuizen zullen ook dit jaar weer worden ingesteld. Verder heeft hij toegezegd de ontwikkelingen in Rotterdam nauwlettend te volgen.

Wij zullen dit in ieder geval ook doen en komen na de jaarwisseling hier ook zeker op terug. Ook in Dordrecht willen wij graag een vuurwerkverbod  in de APV opgenomen. Er vallen nog steeds te veel slachtoffers en het milieu wordt bij het afsteken te zwaar belast.

Eens gaat het ervan komen: geen harde knallen meer voor de jaarwisseling en een veilig centraal vuurwerk waar iedereen van kan genieten.