Zoals de afgelopen tijd veel in het nieuws maken wij ons als GroenLinks Dordrecht zorgen over de mensonterende situatie waarin duizenden alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen momenteel zonder ouders in de Griekse vluchtelingenkampen leven. Ze wonen daar onder erbarmelijke omstandigheden zonder toegang tot onderwijs of zorg.

Diverse hulporganisaties zoals Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children luiden al langer de noodklok over de humanitaire crisis die zich daar al enige tijd voltrekt en hebben daarom de Nederlandse gemeenten opgeroepen om zich gezamenlijk in te spannen voor de opvang van de 500 (meest) kwetsbare kinderen uit de overvolle kampen in Griekenland.

Verschillende Europese landen hebben al diverse kinderen uit de overvolle vluchtelingen kampen geëvacueerd om ze op te vangen. De regering van ons land blijft hier helaas nog in achter en weigert tot op heden om deze verantwoordelijkheid te nemen, terwijl op dit moment meer dan 50 Nederlandse gemeenten zich bereid  hebben verklaard om deze kwetsbare kinderen op te nemen. 

 

Als GroenLinks Dordrecht zijnde zijn wij van mening dat wij als sociale stad hier niet achter kunnen blijven en we zullen dan ook in de aankomende raadsvergadering op 26 mei 2020 een motie indienen , waarin wordt uitgesproken dat “de staatssecretaris op de medewerking van de gemeente Dordrecht kan rekenen wanneer zij besluit tot het bieden van asiel aan de 500 vluchtelingenkinderen”. Ook vragen we het college om mee te werken en onderdeel te zijn van de oplossing voor dit schrijnende probleem, zodat de rechten en veiligheid van de meest kwetsbare kinderen zo snel mogelijk geborgd worden.