De bomen op de Stadspolderring moeten gekapt worden vindt het college. Het zou noodzakelijk zijn de grond op te hogen, en dat zouden de bomen niet overleven. Maar hoe kunnen wij daar een wel overwogen besluit over nemen, als bewust informatie wordt achtergehouden? 

In de raadsinformatiebrief staat namelijk dat de enige optie is om de bomen te kappen. Verplaatsen zou veel te duur zijn. Aan de hand van deze informatie zouden wij een beslissing moeten nemen. 
 
Er is echter een rapport met een onderzoek van Groen Gedaan dat nota bene in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Hierin staat dat de straat kan worden opgehoogd, zonder dat de bomen gekapt zouden hoeven te worden. Hoewel het rapport niet geheim is, en er alternatieven voor het plan van de wethouder in staan, heeft de gemeenteraad het (nog) niet gekregen.
 
Is de wethouder dan zelf wel goed geïnformeerd? Hij zegt het rapport pas deze week gelezen te hebben…. Wordt het rapport bewust voor ons achtergehouden? Waarom moeten de bomen weg? Overlast met hun vallende bladeren en schaduwwerking? Hup weg ermee? Als we die redenering hanteren, dan houden wij geen Stam meer over. 
 
Dat deze bomen zomaar verdwijnen is voor ons geen optie. Daarom vinden wij dat het rapport inzichtelijk moet worden voor iedereen en dat dit meegenomen moet worden in het totaal onderzoek. Zodat wij als raad een weloverwogen besluit hierover kunnen nemen, waarbij wij alle optie kunnen laten meewegen.