Onzekere toekomst voor Leefwerf de Biesbosch.

Er is veel in de loop der tijd over de “Leefwerf de Biesbosch” (LDB) gezegd en geschreven. Veel documenten hebben de revue gepasseerd. Al 4 jaar wordt dit Burgerinitiatief ontwikkeld, beschreven, herschreven en geschaafd. De oplossingsgerichtheid van met name de initiatiefnemers is bewonderenswaardig. GroenLinks waardeert de enorme inzet en passie van de LDB om het cultureel erfgoed van de werven, havens en binnenvaart te behouden voor Dordrecht.

Dit Burgerinitiatief geeft de stad een extra toegevoegde historische waarde en zal aan Dordrecht een Icoon toevoegen aan haar rijke Maritieme historie. Een uniek levend erfgoed met een planning voor een educatieve werkgelegenheid in de Biesboschhal.

Uiteindelijk ligt dan op 19 December 2017 het Burgerinitiatief ter beoordeling bij de Raad. Aan de veel eisende vragen van Gemeente en Provincie is door LDB voldaan. GroenLinks heeft de exploitatie begroting voor 10 schepen van LDB en de alternatieven voor ligplaatsen van de Koninklijke Binnenvaart Schuttevaer bekeken. Naar ons oordeel zijn de openstaande vragen ingevuld. De gevraagde exploitatie is er, zo ook de alternatieve plannen voor 10 ligplaatsen en onderhoud Kraanbaan. Het businessplan is realistisch en GroenLinks is dan ook van mening dat met zoveel inzet, de ondersteuning van de Provincie, Gemeente en hard werken van vrijwilligers, Stichting en ambtenaren dit Burgerinitiatief een plaats moet krijgen in Dordrecht.

Het blijkt echter dat er nog steeds hobbels zijn die dit initiatief in de weg staan. Het College heeft ons inziens niet het lef om met slechts € 200.000,-- garant te staan, indien de toegezegde subsidie vanuit de Provincie niet haalbaar blijkt.
Slechts € 200.000,-- voor een project dat de maritieme historie beschermt. Dat een bijdrage levert op het sociaal maatschappelijk vlak (leren en werken).
Wij als GroenLinks vragen ons af wat het probleem is? Waarom kunnen de problemen die er nog zijn niet samen met bewoners, gemeente en initiatiefnemers worden opgelost. Waarom worden alle problemen vergroot neer gezet en moet de initiatiefnemer maar met oplossingen komen. Terwijl iedereen roept dat het een geweldig project is.
Het college wil zich niet onder druk laten zetten door de Provincie. Terwijl het gesprek met de Provincie al ruim twee jaar duurt. Waarvoor de initiatiefnemer al meerdere malen om uitstel van plan indiening heeft gevraagd, omdat het college geen één keer een besluit heeft kunnen nemen.

Op dit moment lijkt het project gedoemd te mislukken. Wanneer er niet snel garantie komt voor de ligplaatsen van de historische schepen, dan worden deze naar de sloop gebracht.
Hoe is dit allemaal toch te rijmen:
• Initiatieven van inwoners moeten worden omarmt: tot op heden worden grotere initiatieven weggegeven aan externe projectontwikkelaars
• Een kraanbaan wordt uit Alblasserdam naar Dordrecht gevaren: eigen schepen ten dode opgeschreven

De Raad heeft bij de vergadering van 19 december een amendement ingediend waarbij uiteindelijk toezegging is voor de helft van het project. Of dit genoeg is………. Groenlinks betwijfelt dit. Waarom de helft? Waarom geen garant staan voor
€ 200.000,-- euro zodat het volledige project gewaarborgd is.

De dichtregel van Lucebert komt ook hier weer tot zijn recht. “Alles van Waarde is Weerloos”. Daarom vindt GroenLinks dat het tijd is voor Verandering. Maak een keuze in plaats van sympathie betuigingen.
Help oplossingen zoeken in plaats van terugsturen naar de tekentafel.