GroenLinks Dordrecht geeft deze aan het Jongerenwerk RNewt.

Lola Weeda nam het compliment in ontvangst namens het jongerenwerk in Dordrecht . Een terechte oorkonde en voor op kantoor een grote pot drop.

Jongerenwerk wat doen ze eigenlijk. Lola vertelt dat de uitvalbasis op de Vest is. Verder zijn ze te vinden  in DOOR, De Plint in Sterrenburg, de Koleriet in Krispijn, en de Maasstraat.

Maar uiteraard vooral veel op straat.

Er worden voetbalwedstrijdjes georganiseerd, waarbij  het uiteraard om het spel gaat, maar ook om de gesprekken er naast. Wanneer er zorgelijke dingen worden geconstateerd dan wordt er contact gezocht met bijvoorbeeld  de hulpverlening.

Er worden geweldige activiteiten georganiseerd ism de Bibliotheek, Popcentrale, Bibelot en de scholen. Ook zet het jongerenwerk zich in bij bijvoorbeeld de wapeninleveracties.

Er wordt veel gesproken over school, werk, problemen thuis, alcohol en drugsproblemen, sexualiteit.

In de coronatijd heeft men veel online gewerkt. Contact gelegd met eenzame jongeren die hun huis bijna niet meer uitkwamen. Die te bang waren om de straat op te gaan.

Het jongerenwerk krijgt subsidie voor 2 jaar en incidentele projecten. Net wanneer er goede contacten zijn gelegd moet er weer subsidie worden aangevraagd met de onzekerheid of het werk wel voortgezet kan worden. GroenLinks wil het gesprek aan binnen de raad of een subsidie van bijvoorbeeld 4 jaar het jongerenwerk stabieler maakt.

Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een instrument om kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

En dat verdient een compliment!!!!!!