In 2018 werd bekend dat het pand op de hoek van de Sluisweg- Achterhakkers verbouwd zou worden naar nieuwe woningen. Op het binnenterrein bij dit pand staat een schitterende Moeras Cypres.

Uit ongerustheid dat deze boom wel eens het zoveelste slachtoffer zou kunnen worden van de bouwdrift van de gemeente heb ik toen contact opgenomen met de projectleider. Mijn zorg werd gedeeld met verschillende inwoners van onze stad die de bomen aan het hart gaan.

Op dat moment zou er nog geen reden tot zorg zijn, want er moest nog veel worden uitgezocht.

Tot mijn grote schrik staat er een publicatie in Dordt Centraal met afgifte van een kapvergunning. Tot 19 september is er tijd bezwaar in te dienen.

Gelukkig hebben dezelfde inwoners van toen dit onmiddellijk gedaan.

Inmiddels heb ik een stapeltje documenten met onderzoeken, waaruit zou blijken dat de bodem ernstig verontreinigd is met lood. Om te kunnen bouwen moet de grond gesaneerd worden en staat de boom in de weg.

De boom verplaatsen zou ook niet mogelijk zijn. Samen met collega’s van de PvdA hebben we naar aanleiding van de rapporten aanvullende vragen gesteld.

Ons inziens is het nog zeker mogelijk de boom te behouden, dan wel te verplaatsen.

Tevens hebben we gevraagd om een totaal overzicht van bedreigde bomen. Er gaat immers veel gebouwd worden.

En hoe krom is het om eerst veel groen te verwijderen om daarna weer nieuw aan te planten, zoals men nu ook op Amstelwijck van plan is.