GroenLinks Dordrecht
GroenLinks Dordrecht

Mededeling vanuit de fractie

 

Beste leden van GroenLinks Dordrecht,

Namens het bestuur van GroenLinks afdeling Drechtsteden deel ik jullie mede dat Ab de Buck besloten heeft de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Dordrecht te verlaten.

Zowel bestuur als fractie vinden het jammer dat Ab tot dit besluit is gekomen. Ab heeft getoond een betrokken en inhoudelijk sterk raadslid te zijn.

Ab verlaat de fractie wegens interne meningsverschillen. Om in de toekomst te werken aan een nog betere samenwerking en besluitvorming binnen de fractie, besteden we de komende tijd hier extra aandacht aan. 

Namens het bestuur GroenLinks Drechtsteden,

Willy Leferink
willyleferinkgl@gmail.com