Van 8 tot en met 14 september is het de week van de alfabetisering. Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking, GroenLinks wil laaggeletterdheid in de regio Drechtsteden voorkomen en verminderen.

We leven in een digitale kennissamenleving. Het huidige kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Veel mensen hebben echter beperkte (digitale) basisvaardigheden. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen met de digitalisering van (overheids)diensten. Hun beperkte basisvaardigheden vormen een belemmering om hier optimaal gebruik van te kunnen maken.

Taalcursus
Verminderen kan worden bereikt door ten eerste samen bekendheid te geven aan het probleem en laaggeletterden te helpen de weg te vinden naar een taalcursus. Ten tweede kunnen we  zorg dragen voor voldoende formeel en informeel taalonderwijs, dat toegankelijk en betaalbaar is. Laaggeletterdheid voorkomen is de andere kant van de medaille. Daarom zetten bondgenoten zich in om taalplezier bij kinderen en volwassenen te stimuleren.

GoenLinks roept iedereen op om de laaggeletterdheid te helpen oplossen, omdat er anno 2014,  in heel Nederland nog 1,3 miljoen mensen zijn de niet beschikken over voldoende taal- en rekenvaardigheid om naar tevredenheid mee te doen in de huidige samenleving.  Als deze mensen werk hebben, lopen zij meer risico om hun  werk kwijt te raken omdat zij bijvoorbeeld de steeds ingewikkelder wordende instructies bij de werkapparatuur niet kunnen lezen. Hierdoor kan hun eigen veiligheid en die van hun collega’s in gevaar komen.

Achterstand
Ook laagopgeleide ouders met jonge kinderen zijn een belangrijke doelgroep.  Als ouders niet beschikken over voldoende kennis van de Nederlandse taal, betekent dit vaak dat hun kinderen, zonder dat de ouders zich dit bewust zijn, hun schoolloopbaan starten met een taalachterstand die zij, zo blijkt uit studies, nooit meer inhalen.

GroenLinks Dordrecht zal het onderwerp laaggeletterdheid op de agenda houden en aan de orde stellen in de raadsvergaderingen waar mogelijk.