Dordrecht is een Regenboogstad. Als Regenboogstad hoor je als belangenbehartiger van de LHBTI gemeenschap voorop te lopen. Niet alleen op papier maar vooral om ervoor te zorgen dat in onze stad de emancipatie, veiligheid van iedereen bevorderd wordt.

En waarom dit nog altijd nodig is werd deze week bevestigd door een artikel uit het Reformatorisch Dagblad met een column van Dhr de Kloe, lid van het college van bestuur van de scholengroep Wartburg-Driestar.

Hij schreef: " de achterliggende gedachte van de lhbti-beweging is dat mensen pas werkelijk tot hun recht komen als ze leven volgens de diepste, vooral seksuele gevoelens. De strijd tegen seksuele taboes is in feite een strijd tegen het Christendom. Een christen trekt andere lijnen: bepalend voor je identiteit is met name of je de Here Jezus mag kennen. De lhbti-beweging staat haaks op het Christendom. Door Gods genade kunnen lhbti-ers zalig worden.”

Ongelofelijke woorden anno 2021 en onacceptabel.

Ook in Dordrecht is een Wartburgcollege. Bij een eerdere evaluatie van de lesprogramma’s op scholen leek het juist dat het Wartburgcollege daar veel werk van zou maken.

Na het bericht uit het Reformatorisch Dagblad, ga ik me wel ernstig afvragen hoe deze lesstof dan wordt behandeld.

Wethouder Peter Heijkoop heeft beloofd het gesprek aan te gaan met de scholen om te zien of de programma’s over diversiteit nog besproken worden en hoe.

Het is tijd om ook in de politieke arena het thema diversiteit weer eens op te pakken.

Wat is de stand van zaken? Welke activiteiten vinden er plaats, waaruit duidelijk blijkt dat Dordrecht een Regenboogstad is.

Regenboog
© Milan Rinck